Volume 12

Page 4071

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב מאמרים על נושאים חקלאיים - מהם על עבודות מחקר, בעתון "הדר" ו"השדה".

בניו: חיים נחמיה (מאמו נחמה ז"ל בת ירחמיאל אמדרורסקי ז"ל), טוביה דורון (מאמו: חנה הנ''ל).

בן-ציון מיכאלי (מיכאלוביץ)

נולד בקולו, פלך קליש (פולין) תרס"ב (מרץ 1902).

לאביו יצחק מיכאלי-מיכאלוביץ (ראה בכרך זה, בעמ' 4061) ולאמו חנה רחל בת ר' משה פודחלבניק. קיבל חינוך מסורתי, ועברי בבתי ספר עבריים שהוקמו ע"י הציונים בעיר.

בשנת 1913 (ב' כסלו תרע"ד) עלה לארץ.

עבד כחקלאי בסג'רה שבגליל.

מארגן הנוער בגליל התחתון.

מדריך לעולים בחבורת הדרום ברחובות.

חבר מושב כפר יהושע שבעמק.

מזכיר מועצת הפועלים בבנימינה.

מזכיר לשכת העבודה בהרצליה.

מייסדה ומנהלה הראשון של קופת מלוה לעובדים בהרצליה.

בשנת 1942 נשא לאשה את חנה בת ישראל צפת. מייסד לשכת בני-ברית "הרצליה" ונשיאה הראשון.

היה חבר מועצת העיריה בהרצליה מיום הקמתה (דצמבר 1936), לאחר זמן נבחר בתור סגן ואחרי זה היה ראש המועצה המקומית במשך שש-עשרה שנים.

בימי כהונתו איחד את כל אזורי הרצליה ליחידה מונוציפלית אחת המשתרעת על שטח שיפוט של 25 אלף דונם, והאוכלוסיה גדלה מארבעת אלפים לשלושים אלף נפש. ניבנו מוסדות חינוך לרוב ונסללו כבישים רבים, נפרצו רחובות חדשים ושפת הים פותח כאחד החופים היפים המושך רבבות מתרחצים מכל יישובי האזור.

ממייסדי מרכז השלטון המקומי וחבר המרכז.

יושב ראש אוצר השלטון המקומי.

היה חבר הנהלת הוועד הלאומי.

ציר הוועידה של מפא"י.

חבר המשלחת לקונגרס המונוציפלי בהאג (הולנד) בשנת 1957.

חבר מזכירות מרכז הקואופרציה.

חבר מזכירות בסניף מפא''י בהרצליה.

כתב מאמרים ב"דבר", "הפועל הצעיר", בעתון השלטון המקומי שיתוף ועוד.

חבר ההגנה כל השנים.

מנהל קופת הקואופרטיביים בע"מ, תל-אביב.

צאצאיו; רחל, ישראל.

ד"ר שמעון היינץ גרינולד

נולד בהינדנבורג (גרמניה), י"א טבת תר"ע (1909 23.12).

לאביו יקותיאל גרינולד ולאמו אדל (הי"ד) בת יוסף ארנשנטיין. קיבל חינוך בגמנסיה בברלין, למד משפטים באוניברסיטה של ברלין (גרמניה) וקיבל תואר ד"ר למשפטים.

היה פעיל בהנהגת תנועת "צעירי מזרחי" ובהסתדרות המזרחי בגרמניה.

היה עורך העתון של תנועת "ציון" בגרמניה.

פרסם כפר "דיני האונאה במשפט העברי" (גרמנית, 1933).

בשנת 1933 עלה לארץ.

בשנות 1933-40 היה פקיד ראשי אצל מובנות אניות מזרחית, חיפה.

בשנת 1934 נשא לאשה את רות בת מאיר קובר. כיום, מנהל "המשמר שרות לבטוח", חיפה.

בשנות 1942-48 חבר ועד הקהילה העברית בחיפה.

בשנת 1948 נתמנה לחבר ועדת החקירה הממשלתית לבדיקת מנגנון הממשלה.

היה ממייסדי תזמורת חיפה, עד 1948 חבר פעיל בועד החיפאי של התזמורת הישראלית.

יו"ר מועצת בנק הלואה וחסכון בע"מ, חיפה.

יו"ר בית דין למס עסק ע"י עירית חיפה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4071). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4071