Volume 11

Page 3858

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חי בקדושה וטהרה, טהרת הגוף וטהרת הנפש. עמד בראש כוללות הונגריה בא"י. נפטר בירושלים בשנת תר"ל (1870).

אברהם קרינקין

נולד בצריצין על הוואלגה ברוסיה, ביום א' כסלו תרמ"ו (1886).

לאביו אהרן זליג. קיבל חינוך מסורתי, בבית ספר תיכוני בצריצין.

עבד כעוזר לרוקח.

עלה לארץ בשנת תר"ע (1910).

באותה שנה נסע לבירות והשתלם באוניברסיטה האמריקאית בתור רוקח וקיבל תואר.

בשנת 1913 חזר לתל-אביב ופתח בית מרקחת על שמו.

בימי מלחמת העולם הראשונה שירת כרוקח צבאי בנצרת.

ב-1918 אחרי הכיבוש חזר לארץ והמשיך לנהל את בית המרקחת שלו.

נפטר בתל-אביב, כ"ג תשרי תרע"ט (22.9.1918) ונקבר בבית הקברות הישן.

חיים בוגינסקי

נולד במילניק (פולין) בשנת תרס"ו (1906).

קיבל חינוך מסורתי.

משנת 1921 בתנועה החינוכית "השומר הצעיר''. מזכיר תנועת א"י העובדת בעירו.

עלה לארץ בתרצ"ג (1933).

פועל בנין ואינסטלציה בחיפה, תל-אביב ובניברק.

חבר הגנה משנת 1936.

מזכיר במחנות העבודה בבניית מחנות צבא במשך 8 שנים.

משנת 1938 חבר סיעה ב' במפא"י, וממארגניה הראשונים בבני-ברק.

חבר מזכירות מועצת פועלי בני-ברק משנת 1949.

חבר מועצת עירית בני-ברק משנת 1950.

חבר ההנהלה הארצית של קרן ביטוח לפועלי בנין משנת 1952.

פרופ' נורמן בנטוויץ (בנטוב-איש) (נחמן יצחק)

נולד בלונדון (אנגליה) בשנת תרמ"ג (28.2.1883).

לאביו צבי (הרברט) בנטוויץ (עורך דין, מראשי "המכבים" הקדמונים באנגליה) ולאמו זוזאן (שושנה) לבית סולומון (תשע בנות ושני בנים - היו להם).

אביו החדיר בו עוד בנעוריו את האהדה ליהדות ולא"י.

קיבל חינוך יהודי, למד בבי"ס סט. פאולס (לונדון). ובטריניטר קולדג' (קמברידז'). מ-1908-12 עסק כבריסטר - עורך דין בלונדון. מוסמך למדעי הריח (1906).

למד שפות קלאסיות - לאטינית ויונית.

ספרות עברית למד מפי פרופ' שלמה שכטר , היה חבר הועד של פלשתין אכספלורישן פונד באנגליה. היה חבר פעיל בהסתדרויות יהודיות וציוניות שונות.

היה עורך "ג'ואיש ריוויו" בלונדון בשנות: 1910-13 וב-1932-34.

בשנת 1909 ביקר בארץ ובסוריה, וכן ביקר בשנים : 1911, 1914,1913 .

הוצע לו לקבל משרה של יועץ משפטי של הכתר הבריטי בלונדון (משרה המובילה בדרך כלל ישר לחברות בקאבינט). סירב ללכת בדרך זו, ונתקבל בהפורייז-אופיס (משרד החוץ) ובהסתמכו על השכלתו היורידית ביקש משרה בשירות החוץ - כקונסול או סגן קונסול בא"י. משרה כזאת לא היתה פנויה. כתחליף הוצע לו מקום כמפקח במחלקת המשפטים של ממשלת מצרים (אז - בחסות בריטניה) וכמרצה בביה"ס הגבוה למשפטים בקהיר (1912-15).

רכש את השפה הערבית לפי דרישת ממשלת מצרים.

ב-9 ליולי 1915 נשא לאשה את הלן לבית פרנקלין בשנת 1915 אחרי פרוץ המלחמה העולמית הראשונה התפטר והתגייס לצבא הבריטי. את שירותו מילא ביחידה - גדוד ההובלה בגמלים, והגיע לדרגת מייג'ור.

בראש גמליו עבר את המדבר ועם צבאו של גינרל (אח"כ - לורד) אלנבי הכובש - הגיע לארץ.

ב-1918 שוחרר מהצבא, ועם הקמת ראשית האדמיניסטרציה הצבאית של ממשלת הכיבוש, נתמנה

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3858). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3858