Volume 14

Page 4475

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מגראכאוו ע"י וורשה) ולאמו נחמה בת אברהם צבי קריגר. קיבל חינוך מסורתי וכללי בגימנסיה (שורצמן) - תעודות בגרות כללית ועברית, 4 שנים באוניברסיטה (פקולטה לפרמציה) ו-2 שנים באוניברסיטה (משפטים) בוורשה.

משנת 1920 עד סוף אפריל 1935 עבד בחברות הצרפתיות: Worms & Cie.; Chargeurs Reunis, Transports Maritimes a Vapeur.

בשנות 1919-35 היה פעיל למען הקרן הקימת לישראל בוורשה.

בט"ז מנחם אב תרפ"ג (29.7.1923) נשא לאשה את מיניה בת גרשון ליפשיץ ממוסקבה.

בפסח תר"ץ (1930) ביקר בארץ כעולי רגל ונטע פרנס (35 דונמים) בגבולות בני-ברק ורמת גן.

ביום ב' אייר תרצ"ה (5.5.1935) עלה לארץ לישיבת קבע.

בעלו ומנהל של המשרד לנסיעות "אורביס" "לוט" משנת 1935.

בא-כח של החברות הממשלתיות לנסיעות "אורביס" ולתעופה "לוט" עד פרוץ מלחמת העולם השניה (1.9.1939). וכך היה חלוץ התעופה האזרחית בא"י.

חבר לשכת המסחר א"י-פולין.

מייסד ומזכיר כבוד הצלב האדום הפולני משנת 1940 עד התחלת 1943 בהתנדבות.

יצירת קשר עם גיטאות פולין והעברת עשרת אלפים מססז'ס עד 1943.

משלוח עזרה לפליטי פולין לסיביר דרך טהרן (פרס).

מארגן כנס רופאים יהודים ופולנים בשנת 1942 בת"א ובבית החולים ביל"ו.

משלוח (ב-1941) 75 אלף חבילות בדואר האויר והרגיל מתוצרת הארץ. מהם 500 חבילות לשבויים מהם 100 יהודים.

משלוחים לימים הנוראים (החל משנת 1937): דבש תנובה, לולבים ואתרוגים ופרחים לאנגליה.

היה פעיל במשמר האזרחי. לפני קום המדינה גויס כרשם וקצין המשק.

אחרי פרוץ מלחמת העולם השניה הוציא ביחד עם בנימין מינץ ז"ל 5 גליונות (שבועונים) "יהדות פולין".

מזמן לזמן פרסם מאמרים ב"ידיעון".

צאצאיו: א. רב סרן גרשון (אברהם) קרוק (אינג'אדריכל - מנהל רסקו בבאר-שבע) אשתו טובה מבית קליימן . בנם גיל (משה מנחם ובתם אירית. ב. הננה (חנה לאה) M. A.אשת יורם ארגוב (יליד מטולה בן צבי מרגורסקי-ארגוב) סגן מנהלת בית הספר היסודי "ניצנים" ברמת גן. בתם דורית ובנם נתאי (משה מנחם).

מרים שפרלינג

נולדה בקרקוב (פולין) בשנת תר"ס (2.2.1900).

לאביה יוסף וורצמן ולאמה צפורה לבית לוי. סיימה בי"ס תיכון.

עובדת סוציאלית.

טיפלה ביתומים וזקנים.

בשנת 1920 נישאה לדב שפרלינג. בשנת 1947 עלתה לארץ.

המשיכה במקצועה.

ידועה כעסקנית מסורה בהגשת עזרה למוסדות סוציאליים רבים ברמת-גן. פעילה בלשכת בנותברית "מרים" ומנהלת מטעם הלשכה את מועדון הקשישים ברמת-גן.

פעילה בבית אבות בבני-ברק.

בנה: שלמה .

הרב יעקב קלכהיים

נולד ביארוסלב (גליציה - פולין) בחשון תרמ"ב (סוף 1881).

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4475). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4475