Volume 13

Page 4185

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים

האדמו"ר מסדגורה רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן

נולד י"ז כסלו התרנ"ז (21.11.1896) בסדגורה שליד צ'רנוביץ, בירת בוקובינה (אוסטריה).

לאביו האדמו"ר מסדגורה רבי אהרן (מחבר הספר "קדושת אהרן"), שהיה אחיהם הגדול של האדמו"ר הנודע רבי אברהם יעקב פרידמן זצ"ל, ממנהיגי אגודת ישראל ומועצת גדולי התורה. נפטר בתש"א, והרב החסיד ר' שלמה חיים פרידמן (ראה כרך י"ב, עמ' 3989) ממנהיגי תנועת המזרחי ומייסדי חברת ישוב ארץ-ישראל.. דור רביעי מראש השושלת האדמו"רית הסדגורית לבית רבנו רבי ישראל פרידמאן מרוזין זצ"ל (צום גדליה תקנ"ז ג' חשון תרי"א) הוא וצאצאיו הבאים אחריו היו בעלי דרכונים תורכיים ועליהם חותמת "אזרח ירושלים", ושהיה נשיא ששה כוללים לארץ ישראל מרוסיה ווהלין ורייסין ועוד.

מהממונים שלו ונציגו עליהם היה חסידו ר' ניסן ב"ק בעל הדפוס (ראה כרך א', עמוד 64). הוא קנה גם אדמות בעיר העתיקה שמהן סמוך ונראה היה הר הבית, וציווה לבנות עליהם את בית הכנסת הגדול לחסידים "תפארת ישראל", ועל ידי זה גדלה שכונת היהודים גם בשטחה והשפעתה. בית הכנסת הושלם בימי בנו רבי אברהם יעקב זצ"ל, האדמו"ר הזקן מסדגורה (תק"פ, י"א אלול, תרמ"ג) מאותה תקופה נמשכת גם זכות "ההדלקה" במירון בל"ג בעומר לצאצאי סדיגורה ובויאן.

כמו כן ניבנו ע''י חסידיו שכונות בירושלים מהן ידועים היום "בתי הורנשטיין" וכפר חסידים (ראה גם כרך ד', עמ' 1987, האדמו"ר חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ) ודור שביעי בן אחר בן להמגיד הגדול רבידב בר ממזריטש, יורש מקומו של הבעש"ט בראש תנועת החסידות, אשר הצליח להפיצה ע"י ששים תלמידיו האדמו"רים המפורסמים.

ומצד אמהות אבותיו אם אביו היתה בת הצדיק רבי יצחק מבוהוש (שחסידיו עלו בתרמ"ב ביזמתו ויסדו את המושבה ראש פינה שבגליל), בן בנו הבכור של רבי ישראל מרוזין , שמו היה רבי שלום יוסף זצ"ל (נפטר י"א אלול תרי"א), ולסיבת פטירתו של אביו באותה שנה, נתמנה אחיו למ"מ - הלוא הוא רבי אברהם יעקב הראשון.

האדמו"ר הוא גם מצאצאי יתר גדולי אבות החסידות, דהיינו: המגיד מזלוטשוב רבי ר' יחיאל מיכל , המגיד

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4185). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4185