Volume 13

Page 4226

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה האמרגן (אימפרסיו) הקבוע של החזן יוסלה רוזנבלט באירופה.

במלחמת העולם הראשונה השניה השתתף בליאון (צרפת) במחתרת שנלחמה בנאצים.

הציל הרבה יהודים מן השואה הנאצית ועזר להם לעלות לארץ.

בשנת 1950 עלה עם משפחתו לארץ והתישב בנתניה.

בנתניה נבחר ליו"ר פועלי אגודת ישראל.

השתתף במוסדות צדקה וחסד והגיש עזרה לנצרכים.

נפטר בנתניה, כ' סיון תשי"ט (26.6.1959).

צאצאיו: גולדה אלמנת אריה דכיגנר ז"ל (בארה"ב), יוכבד אשת יצחק שיף (בלגיה), זלטה, רות (שתיהן ניספו ע"י הנאצים באירופה), מאיר (פקיד בכיר בצירות ארה"ב, תל-אביב), אברהם יעקב (אדם וילי) (ראה בכרך י"ב, עמוד 4010), שלום הי"ד (נספה ע"י הנאצים).

בנו אדם-וילי הקים על שמו ולזכרו ב"בית זאב" בנתניה, את בית הכנסת המפואר ''פורת יוסף".

אברהם מנוחין

נולד בעיר פוצפ, פלך ציניגוב (אוקראינה) א' אלול תרס"ב (3.9.1902).

לאביו זאב בן-ציון מנוחין (שו"ב) ולאמו רישה בת דניאל ומרים דיסקין .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בעיר פוצפ של הרב ישראל נטע גנסין. עזר לאביו במסחר ובבתי החרושת שלהם לסבון ולנקניק.

שירת בצבא האדום 41/2 שנים.

כשהשתחרר מהצבא האדום, פתח בית מרקחת במוסקבה (1925-1924).

באפריל 1926 נתאפשר ע"י ידידו דב עמרני מרמת-גן לעלות לארץ, וביום 18.5.1926 עלה לארץ.

היה זמן קצר בדגניה ב' ובסוף שנת 1926 יצא לעבודה בפתח-תקוה.

בשנת 1927 עבר למגדיאל ועבד בפרדסים ובמשקו של צדוק פרלמן. בסוף 1928 חזר לפתח-תקוה ונרשם להתישבות ע"י הסתדרות בני-בנימין ונעזר ע"י ר' שלמה שטמפר ובנו בנימין מפתח-תקוה.

בשנת 1929 הצטרף למיסדים הראשונים של נתניה והתנחל בה עד היום.

בשנת 1933 נשא לאשה את איילה בת פייבל והניה מייברג מצפת.

בנתניה עבד זמן רב בחברת "הנוטע" בנטיעות ובהשגחת חריש וכו'.

הקים "מאפית מנוחין" שהחזיקה 27 שנים עד 1957.

באותה שנה הקים מלון "עין-הים" ליד שפת הים בנתניה.

כעבור שנה מכר את בית המלון ל"קרן היסוד" ואילו על מגרשו שהיה צמוד למלון, הקים מלון חדש בשם "עין הים".

צאצאיו: מאיר, זאב בן-ציון, רעיה.

עו"ד אלישע שינבוים

נולד בורשה (פולין), כ"ד סיון תרפ"ב (20.6.1922).

לאביו אברהם חיים הכהן ולאמו טובה רחל בת ר' אלישע שינלנד .

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס תחכמוני בורשה.

בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ.

המשיך בישיבת תל-אביב, בישיבת הישוב החדש (של הרב עמיאל זצ"ל) וישיבת חברון והוסמך לרבנות.

למד משפטים בביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה וכן בהאוניברסיטה העברית בירושלים וקיבל תואר של עורךדין.

עסק בהוראה. היה מזכיר החזית הדתית המאוחדת בכנסת הראשונה.

בשנת 1946 נשא לאשה את פנינה בת הרב אביגדור ראובן שור. חבר מרכז הפועל המזרחי, ועדת הביקורת המרכזי, ועדת המנגנון, בהנהלת בנק הפועל המזרחי.

חבר ועד לשכת עורכי הדין למחוז תל-אביב-יפו.

חבר נשיאות מועצת ועד ההורים המרכזי.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4226). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4226