Volume 13

Page 4239

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השתלם ברפואה באוניברסיטה הממלכתית במילנו (איטליה) וקיבל תואר של רופא.

היה יו"ר אגוד הסטודנטים העברים באיטליה.

מפקד קן בית"ר במילנו (איטליה).

בנסיעותיו בחפשי הקיץ בזמן לימודיו היה מעביר נשק למחתרת מאיטליה לארץ.

עבד בבית החולים האוניברסיטאי בירושלים, בבית החולים "הדסה" בתל-אביב, בבית החולים "הר-סיני" בניו-יורק ובמכון לאורלוגיה בלונדון.

רופא מומחה לאורלוגיה ומומחה לחירורגיה.

כיום, עובד כרופא אורולוג מנתח בבית החולים אסותא בתל-אביב.

בשנת 1942 נשא לאשה את יטה בת בצלאל ירושלמי (ראה כרך ג', עמוד 1511).

משנת 1940 עד 1946 שירת בחיל הרפואה של הצבא הבריטי.

היה חבר המשלחת הבריטית הצבאית בחבש. מנהל בתי-חולים ורופאו של יורש העצר החבשי בעיר Dessie.

בשנות 1952-53 מרצה בכל שבוע ב"קול אמריקה'' בניו-יורק על הנושא: חידושים ברפואה.

כתב מאמרים על נושאים אורלוגיים חירורגיים בעתון "הרפואה". ובעתונות: Lanct, British Journal of Urology, Journal of Urology U.S.A.

פרסם ספר "מחלות הפרוסטטה" בשפה האיטלקית (הוצאת האוניברסיטה של מילנו, 1936).

חבר אגוד החירורגים בישראל, חבר אגוד האורולוגים בישראל וחבר ועד הסתדרות הרופאים בתל-אביב. צאצאיו: דברה, תיאודור-אמנון.

קלמן זימן

נולד בעיירה פיליפובו, פלך סובאלקי (ליטה) בשנת תרל"ט (25.12.1879).

לאביו זאב (בעל אחוזה בליטה. מוקיר תורה ולומדיה, שהיה נזהר לא להעביד בשבת את האנשים והבהמות באחוזתו) ולאמו ליבה פריידה בת יוסף פראנק. קיבל חינוך מסורתי בחצר ובישיבת סלובדקה.

הקשר הנפשי לאיי היה מסורת במשפחה עוד מימי סבו ר' חיים , שבשנת תרמ"ה (1885) שלח את שני בניו, אהרן ונטע לא"י כדי לרכוש קרקע. הם לא מצאו אז קרקע מתאימה וחזרו אל הגולה, אך השאיפה לציון נשארה חיה במשפחה.

ציוני מנעוריו, פעיל בארגוני הציונים בחו"ל.

בשנת תרס"ו (1906) נשא לאשה את לאה בת ליבה ושאול רבינוביץ (ממשפחת אדמו"רים ורבנים. ביניהם: הרב אולשוינגר מפטרבורג ועוד).

עבד כבנקאי בברלין (והיה לו סניף בקובנה). בשנת 1933 עלה לארץ.

רכש פרדס בראשון לציון ועוסק בפרדסנות. יו''ר בית הכנסת אוליפנט בתל-אביב.

נשיא אגודת "אהבת חסד".

מיוזמי הקמת ארבע בתי כנסת בארץ.

ידיד ומחסידי האדמו"ר מסדיגורה.

נשיא כבוד במוסדות חסד וצדקה שונים.

כשמלאו לו 75 שנה ערכו לו חגיגה מפוארת ורשמו אותו בספר הזהב של הקרן הקיימת. מאות עצים ניטעו לזכרו.

צאצאיו: ד"ר שאול ז"ל (ראה בכרך זה), יוסף, חמדה אשת השופט העליון ד"ר בנימין הלוי (ראה כרך י"א, עמוד 3875).

אחיו יוסף זימן (עסקן, מיסד שכונת "נחלת יצחק". ראה כרך ב', עמוד 582).

רפאל קיטיגורודסקי

נולד בקריב-ראג (אוקראינה) בשנת תרמ"ה (12.4.1885). לאביו הרב אליעזר בן פנחס זצ"ל (מצאצאי מקאריץ. ראה כרך י"א, עמוד 3773) ולאמו דבורה בת הרב מרדכי הרצברג. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות ואצל רבנים ידועים: דודו הרב רפאל קיטיגורודסקי, דודו הרב אברהם, הרב בנימין ווייס מטשערנוביץ, הרב ר' שלמה הכהן זצ"ל. לימודי חול למד משונים.

נעשה למורה בעיירה ע"י לבוב מטעם "תרבות".

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4239). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4239