Volume 13

Page 4240

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1921 נשא לאשה את יהודית בת רבקה והרב רפאל קיטיגורודסקי (קבלה חינוך מסורתי. בפרוץ המל חמה העולמית הראשונה הגלו להונגריה. האם לא היתה בחיים, ועליה היה לכלכל את בני המשפחה. נתנה שעורים בעברית, תנ"ך וכו'. בגמר המלחמה חזרו לגליציה המזרחית. המשיכה ללמוד בבית מדרש ללימודי היהדות. אחרי נשואיה, עזרה לבעלה בכל מעשיו. בארגנטינה היתה פעילה בחינוך עברי, עבדה עבור הקהק"ל ונבחרה בהנהלתה הארצי. היתה פעילה בארגון הנשים "פאיוניר פרויאן" כאחת המנהיגות המסורות. זכתה לחזור עם בעלה והמשפחה לארץ, וכאן היא עומדת לימין בעלה בפעולותיו השונות).

בשנת 1925 עלה לארץ עם בני משפחתו. יסד את קבוצת "היוצר" לכיבוש עבודה במושבה נס-ציונה.

בשנת 1929 היה ממארגני קבוצת 21 חברים שבשנת 1933 יסדו את המושב "בית-עובד" וחתם על החוזה בין קרן הקיימת ו"בית-עובד". הקים משק למופת בביתעובד (לול, חלב ונטע גם פרדס, למרות שהקרקע לא היתה משובחת).

באפריל 1936 נסעה אשתו לבקר את אביה בבואנוסאיירס בארגנטינה, ששם שירת כרב. פרצו בארץ מאורעות 1936. העבודה ביום והשמירה בלילות עשו את שלהם. חלה ולפי פקודת הרופא מרחובות נאלץ לצאת לחו"ל להחליף אויר ולנוח. השאיר את משקו בהנהלת אחיו פנחס ונסע לאשתו שנמצאה בארגנטינה. שם נתקבל כמורה בבית-ספר "יסוד הדת" לעדת הספרדים ללימודי תנ"ך, היסטוריה ועברית. כעבור שנתיים נתקבל בתור מורה ב"פאלקס פערבאנד", זה היה בית-ספר לעברית, תנ"ך, היסטוריה וידיעת הארץ, תחת פיקוח הפדרציה הציונית בארגנטינה.

במשך הזמן עבר לעבוד כשותף בבית חרושת גדול של קרוביו בוילינטש בבואנוס-איירס, והצליח בשנת 1942 להקים בית חרושת לאריגה לעצמו.

ארגן שם סניף לקהק"ל, ובית מדרש "אור יהודה" על שם הרב רפאל זצ"ל, בי"ס לאומי, היה פעיל ב"המגבית המאוחדת" כחבר הועד. הצליח להשפיע על שני חתניו הארגנטיניים (שנשאו את בנותיו בארגנטינה) לעלות לארץ- ובמקום 4 נפשות שעזבו את הארץ, חזרו 11 נפשות (נוספו: שני הבעלים ו-5 הנכדים).

בשובם לארץ התישבו ברמלה והסתדרו בעבודה. פקיד ב"המשקם" ברמלה.

צאצאיו: רבקה (מורה) אשת לייבל קפלן (אורג ברמלה), זיוה אשת מרדכי אלמן.

דוד שור

נולד בצפת (ישראל), בכסלו, תרנ"ט (1898).

לאביו יואל שור , דוד רביעי בארץ (נכד למהר"ל מפרג) ולאמו חוה בת דוד אליהו אליאך .

קיבל חינוך מסורתי בישיבות חתם סופר והרידב"ז בצפת.

עסק במסחר הטקסטיל.

היה חבר הועד לשעת חירום בימי מלחמת העולם השניה.

בשנת תרע"ט (1919) נשא לאשה את שרה בת ר' יעקב זילברמן (מגזע הבעש"ט).

היה חבר ועד מקהלה בצפת, ממיסדי המזרחי וחבר הועד, חבר ועדת הרחבת הישוב של הר כנען בצפת.

יו"ר ועד בית הכנסת "אהבת ציון" וחבר ועד קופת גמ"ח בת"א.

מגיד שעור בחוג לתנ"ך ומשנה בבית הכנסת "אהבת ציוך בתל-אביב.

כיום, פקיד ממשלתי - במחלקת ארנונה.

צאצאיו: רבקה (מורה) אשת השחקן גדעון זינגר , הדסה (מורה) אשת אורי שליט (בולאי - יצואן ויבואן בבאר שבע), רחל (חשבונאית) אשת יצחק שלמון (מנהל ,אמישראגז", חברי קיבוץ לשעבר), יעקב שור (כלכלן ורואה חשבון), נעמי (מורה) אשת אליהו בר-לב (רואה חשבון).

בנציון רוב

נולד באדר תרס"ה (1905) בלשצ'וב שליד גורליצה, מערב-גליציה.

לאביו גרשון ולאמו רבקה. למד בחדר ואח"כ בבית-המדרש ונתחנך ברוח חסידות צאנז, שהיתה השלטת באותו איזור. נמשך להשתלמות

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4240). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4240