Volume 13

Page 4269

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

האידוהאדהאז-הונגריה ו"בית יוסף צבי" של הרב דושינ סקי בירושלים.

בשנת תש"ט (1949) עלה לארץ.

המשיך ללמוד בישיבת הרב דושינסקי -הנ"ל בירושלים.

עבד כפועל בניין.

בשנת תשי"ח (1958) נשא לאשא את בתיה בת ר' שמואל זלמנוב. חבר הנהלת "צעירי אגודת חב"ד" וחבר המזכירות המצומצמת של חטיבת "הדור הצעיר" בפא"י (פועלי אגודת ישראל).

שירת שנתיים וחצי בצה"ל.

עובד כעתונאי. חבר מערכת "שערים" ועורך ה"אנציקלופדיה הדתית".

ערך את "השנתון הדתי האנציקלופדי" (תשכ"ב. בעברית ובאנגלית, הוצאת "ספרייתי", 400 עמודים).

עורך מדור שבועי קבוע ב"שערים" בשם "מערב שבת לערב שבת".

משתתף קבוע בעתון ההונגרי "אוי-קלט", ב"בטאון חב"ד" ובשורה של כתבי עת אחרים.

בתו: מרים.

יהודה דויטש

נולד בטרנובו (צ'כוסלובקיה), ביום ז' תמוז תרס"ה (9.7.1905).

לאביו יוסף (אחיו של הרב יהודה יואל דויטש, הגאון מגניף, צ'כוסלובקיה) ולאמו פרימלט בת זישא קסירר. קיבל חינוך מסורתי וכללי תיכוני.

רואה חשבון. היה מבקר החשבונות של המוסדות הכלכליים של הפועל המזרחי.

היה חבר הוועד הפועל המורחב של הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי בצ'כוסלובקיה.

המנהל המחוזי של צעירי והחלוץ המזרחי ברוסיה הקרפטית. מייסד למעלה מ-30 סניפים של המזרחי בצ'כוסלובקיה.

בשנת 1928 נשא לאשה את זלדה בת יצחק אייזיק כץ.

בשנת 1934 עלה לארץ.

היה מנהל החשבונות הראשי של "אוצר לאשראי של הפועל המזרחי בע"מ" בתל-אביב.

היה ציר אספת הנבחרים.

היה ציר הקונגרס הציוני ה-18 מטעם המזרחי בצ'כוסלובקיה בפרג (1933).

חבר המשמר האזרחי והג"א.

בנותיו: חסידה אשת אליהו מונד, אסתר אשת צבי שליפקוביץ, שושנה אשת דוד שפירא.

ד"ר צבי ברק (ברוק)

נולד בפליגיאן (ליטא), ה' חשון, תרס"ז (11.10.1906).

לאביו פייבל ברוק ולאמו טאובה בת ישראל אליהו איזראילוביץ. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת טלז, וכללי בגימנסיה עברית ריאלית ואוניברסיטה בקובנה (משפטים).

בחינות ורשיון לעו"ד - קיבל בארץ.

היה יו"ר אגודת הסטודנטים של צ.ס. באוניברסטה, יו"ר הסתדרות "הפועל", חבר מרכז צ.ס., חבר הנהלת העתון "דאם ווארט" בליטא.

יו"ר מרכז הפליטים באיטליה.

בשנת 1933 נשא לאשה את ליבה-לאה בת אברהם מאירוביץ. מנהל המשרד הא"י בליטא (1934-1941).

במרץ 1935 ביקר בארץ בענייני עלייה.

בשנים 1939-40 הצלת פליטים מפולין והעברתם דרך שבדיה וסוריה לא"י.

ב-27.5.1947 עלה לארץ.

מנהל החברה הכלכלית לירושלים בע"מ.

מוסמך למשפטים ועו"ד.

חבר הנהלת החברה הכלכלית לירושלים בע"מ.

חבר הנהלת בנייני האומה וחבר הנהלת לשכת המסחר בירושלים.

כתב מאמרים ב"דאס ווארט" (באידיש), ב"בדרך" ברומא (בידיש) ובמאספים כלכליים בארץ (בעברית).

היה חבר הגנה ושירת בצה"ל.

בנו: אהרן ברק.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4269). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4269