Volume 13

Page 4276

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבודה בקבלנות עבור 6 פועלים מהלשכה שנפתחה בוועד הפועלים בפתח-תקוה אצל הפרדסן יזרעאלית פתיחת בורות ועידור. מתוך עבודות הקבלנות האלה הגיע יחד עם חבריו מפועלי ציון לידי רעיון של כיבוש העבודה ע"י קבוצות קבלניות. בזה ראו יסוד לחינוך פועל עברי במושבה : מתקיים מעבודתו ועובד חופשי על אחריותו הוא, בלי כפייה ולחץ של מנהלים או משגיחים של הימים ההם.

נבחר בין 6 חברים לארגון סניף של החברה להתיישבות קואופרטיבית בשם "אחוה", לפי התכנית של "אחוה" האמריקאית, שהומצאה להם ע"י לשכת העבודה של קפא"י, שהתקיימה אז בהנהלתו של דוד בלומנפלד בלוך. במשך זמן קצר הצטרפו לקבוצה 80 פועלים ופועלות, והקבוצה הצליחה לכבוש עבודה במושבות בקבלנות.

היה מראשוני מייסדי "שכונת בורוכוב" ליד תלאביב. היה ממייסדי "ארגון החקלאים והפרדסנים הזעירים בא"י - האכר הלאומי", שמטרתו: "לקיים את העבודה העברית בכל הזמנים ובכל התנאים".

עבד שנים רבות במשרד העבודה הממשלתי. (מקודם בוועדה ועבודה עברית שע"י הסוכנות היהודית) ועם קום המדינה, עת נוטשו פרדסי הערבים ושאלת שיקומם צפה כבעייה דוחקת, נרתם במלוא המרץ לפעולה זו, והודות לידיעותיו ונסיונו הצליחו במעשיהם. לאחרונה ריכז פעולת ההכשרה החקלאית לצעירים חסרי מקצוע.

היה יו"ר ארגון יוצאי רצ'ונז'.

בשנת 1957 יצא לפנסיה.

נפטר במוצאי שבת, ו' בשבט, תשי"ח (26.2.58), והובא לקבורה בנחלת יצחק.

בנותיו: רות, אסתר אשת דב יצהר (בקיבוץ גןשמואל), שולמית אשת אבשלום טיר-אל.

שלמה רוטשטיין

נולד בעכו (ישראל) בראשית תרמ"ז (16.12.1886).

לאביו ליפא רוטשטיין ולאמו תהלה בת ישעיהו בלומנפלד. קיבל חינוך כללי בבית-ספר האליאנס (כי"ח) בחיפה ובזכרון-יעקב.

בשנת 1902 היה ממייסדי המושב "מנחמיה" בעמק הירדן. כמושבה על אדמות יק"א. נקראה בתחילה "מלחמיה", שמו של המקום בפי הערבים. בשנת 1921 שונה שם המקום ל"מנחמיה", על שם מנחם, אביו של הנציב העליון הבריטי הראשון - הרברט סמואל. היא היתה המושבה הראשונה בעמק הירדן ואנשיה התנחלו בסביבה רחוקה מכל יישוב עברי, בשכנותם של בידואים שוחרי ביזה ומדון. מפעם לפעם היו אנשי המושבה היהודית מותקפים ובהגנתה נפלו כמה מראשוניה.

בשנת 1913 נשא לאשה את חנה בת משה שלום לאהר (נפטרה בצפת, י' כסלו, תרפ"ו), ובזיווג שני נשא בשנת 1948 את פנינה.

כל השנים חקלאי.

במלחמת העולם הראשונה נאסר ע"י התורכים ונשלח לגלות.

היה מפקד השמירה במנחמיה לפני ההגנה ובתקופת ההגנה ("השומר") והיה שומר שדות.

גבאי בית הכנסת במקום.

יו"ר המועצה הדתית במנחמיה.

צאצאיו: חיה אשת אברהם לאהר, יגאל, מאיר, יפה אשת שמואל בן-דור, ישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4276). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4276