Volume 13

Page 4295

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר הועדה הכלכלית"מדעית של F.I.T.E.c. )Federation International du Termolizme et du climatizme(.

כתב מאמרים על נושאים משקיים, ארגוניים, חקלאיים, מרפא ועוד בעתונות "תלמים", "דבר", "הארץ". "הבוקר", "האכר הזעיר'' ו"ז'רוסלם פוסט".

מנהל חברת חמי-טבריה ומפעליה בטבריה.

בניו מאשתו הראשונה : ישעיה תהבלום ז''ל (נפל בכפר עציון ב-5 אייר תש"ח - 16.5.1948 והוא בן 23), חיים ברוך תהבלום.

הרב ד"ר מנחם מנדל פרנקל

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה והוסמך לרבנות. השתלם באוניברסיטאות: וינה ובריסל וקיבל תואר ד"ר. היה רב ראשי בעיר רומן ברומניה.

בשנת 1933 נשא לאשה את יוכבד בת הרב שלמה נולד בצישנוב (פולין), כ"ד אייר תר"ע (2.6.1910). לאביו הרב יהושע פרנקל (בן הרה"ג דוד פרנקל מנפולוקוביץ בפולניה) ולאמו בריינה בת ישראל האבר. איסקזון. היה חבר נשיאות "המזרחי" ברומניה.

כתב מאמרים בעתונות : "ברלינער רונדשאו''. "המזרחי" (וינה), "דרכנו" (רומניה).

בשנת 1950 עלה לארץ.

שירת ברבנות בצה"ל.

חבר הועד הפועל של הפועל המזרחי.

יו''ר ארגון הבוקובינאים - איזור קיצין והסביבה.

מרצה ומחנך בבית הכנסת הגדול ברמלה שהיה מבוניו. בו הוא מרצה ומחנך.

סגן ראש עיריית רמלה.

יו''ר המועצה הדתית.

יצא בשליחות קא"י (קרן א"י של המזרחי) ומטעם אוניברסיטת בר-אילן בחו"ל.

מנהל ביה"ס התיכון הדתי "שקדיאל".

בנו: ישראל (בוגר האוניברסיטה "בר-אילן", בקטריולוגיה).

אליעזר אלטמן

נולד בסאדיגורא.

לאביו משה מרדכי אלטמן ולאמו טויבע בת אליעזר לעהר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה עסק במסחר.

ממיסדי הישיבה "אור-תורה" וביה"ס לעברית הראשון בסאדיגורה.

היה ראש הקהילה בעירו.

נשא לאשה את מרים בת שלמה ברענדער , נפטרה בצרנוביץ, כ"א תשרי תרפ"ה (19.10.1924). בשנת 1925 נשא לאשה את דורה בת יעקב שיקלער. עלה לארץ בשנת 1933 עם משפחתו הענפה.

בארץ יסד בתי מסחר לרהיטים.

רכש בית בבני-ברק. תרם ויזם לבנות בית כנסת בשם סאדיגורה במקום.

השתתף ביסוד מוסדות תורה בתל-אביב.

יסד קופת גמילת חסדים בת"א.

נפטר בתל-אביב, י''ב סיון תשי"א (16.6.1951).

צאצאיו: אהרן. דבורה ז"ל, יצחק איזיק ז"ל, יהודה, רוזה זלזונגער, משה מרדכי, נתן.

שניאור קוריצקי

נולד בוילנה (ליטא), י"ג ניסן תר"ס (12.4.1900).

לאביו נחום בן אברהם קוריצקי (מחסידי לובאביץ. חי בתל-אביב והוא בן 88) ולאמו רחל בת יעקב לוין (מצאצאי הרבי מלובלין).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס עממי בוילנה ובסמינר למורים.

היה פעיל ב''צעירי-ציון" ו"החלוץ".

עלה לארץ בשנת 1924.

בשנת 1925 נשא לאשה את רחל בת מיכאל מגון (נפטרה בתל-אביב, י' כסלו תשי"ט - 22.11.1958) ובזיווג שני נשא בשנת 1959 את מאשה בת אהרן גלעזר. יסד בשנת 1927 יחד עם אביו את בית החרושת הראשון לתעשיית אוטובוסים "המומחה" בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4295). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4295