Volume 13

Page 4294

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1929 נשא לאשה את עליזה בת אליהו דויטשמן. היה פעיל בהגנה.

במלחמת הקוממיות מילא תפקידים בטחוניים ואחראיים בתחום ידיעותיו הנרחבות עד שנת 1952.

שירת בצה"ל - בצבא הקבע עד 1957 בחיל הרפואה. נפטר בפתח-תקוה, ב' חשון תשכ"ב (12.10.1961).

צאצאיו: אליהו, שרה.

ד"ר אלכסנדר רפאלי (רפאלוביץ)

נולד בריגה (לטביה), כ"ד ניסן תר"ע (1.7.1910). לאביו בוריס רפאלוביץ ולאמו רוזה בת אלכסנדר קאהן. קיבל חינוך מסורתי וכללי. השתלם בכלכלה באו ניברסיטת היידלברג וקיבל תואר דוקטור לכלכלה ב-1933. בשנת 1925 מיסד תנועת נוער בית''ר בריגה. חבר הקונגרס של ההסתדרות הציונית החדשה בוינה - אוסטריה - 1935.

חבר ק. י. פ. בגרמניה - 1939.

סגן יו"ר הצבא העברי - ניו-יורק - 1940.

סגן נשיא הועד להצלת יהודי אירופה - 1943.

עסק בחו"ל ככלכלן ועתונאי.

בשנות 1934-37 שהה בארץ בתור תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנת 1936 היה ממייסדי "ארגון צבאי לאומי" (אצ"ל) בירושלים.

בשנת 1949 עלה לארץ בתור תעשיין.

בשנת 1950 נשא לאשה את אסתר בת זאב שפירא. מקים מפעלי תעשייה: "עפרונות ירושלים בע"מ'', ירושלים; "ורד" תעשיית תבניות ומכשירים בע"מ, ירושלים ; "דוקל" מבלטים בע"מ, חולון.

חבר במוסדות: נשיאות בהתאחדות בעלי התעשייה, הנהלת מוזיאון "בצלאל" בירושלים. בית הספר לאמנות ואומנות "בצלאל", מועצת יחסי עבודה - משרד העבודה, המועצה לייצוב המחירים - ליד משרד המסחר והתעשייה, מועצת ימק"א ירושלים והחברה לתערוכות וירידים, תל-אביב.

בשנים 1934-35 עורך כלכלי של עתון "הבוקר''.

בשנת 1934 עורך כלכלי של "הדואר הכלכלי".

חיבר ספר "משק מדינה במשבר" (1933).

היה פעיל בשורות אצ"ל (ארגון צבאי לאומי).

צאצאיו: אסיה-דב, אלון יהושע, ורדה לאה.

משה מאירי (תהבלום)

נולד בנובו-מינסק (מינסק מזוביצקי), ב' אב תרס"ד (14.7.1904).

לאביו יהושע בן צבי תהבלום ולאמו לאה בת יוסף יחיאל דאמשלאק. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

היה חבר פעיל ב"החלוץ" בוורשה.

ביום כ"ו אדר תרפ"ג (14.3.1923) עלה לארץ.

עבד כפועל בייבוש ביצות בעמק יזרעאל, ב"כברה" וכפר חסידים.

עבד בסלילת כבישים ברחובות, נס-ציונה, גבעת עדה, בנימינה. חיפה-ת"א ונתניה-בית-ליד.

עבד כפועל חקלאי ברחובות, גדרה, מרחביה, קבוצת יגור (היה חבר בקבוצה), בנימינה ופרדס-חנה.

בשנות 1931-32 פותח מחצבת בנימינה.

ממיסדי כפר ויתקין.

בשנת תרפ"ד (1924) נשא לאשה את חנה בת ברוך הלברשטדט מווארשה ובזיווג שני (אחרי שנפרד ב-1945) נשא לאשה את קלרה בת ארנסט דוד מאיר. חקר את חומרי הגלם בעמק חפר למטרת תעשייה קרמית.

בנה את המזח ליד כפר ויתקין, גדירת נקודה עברית, הקים בית חרושת "טופז" ליצירת פקטון בתקופת המלחמה.

חבר ההגנה כל השנים. בנה ביח"ר לט. נ. ט. בכפר ויתקין.

בשנת 1941 בונה את חמי טבריה החדישים על כל מתקניהם.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4294). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4294