Volume 13

Page 4293

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב מאמרים מקצועיים ב"הד-החינוך", "אורים'', ''דבר". "הפועל הצעיר" ו"גליונות לעבודה" בתנ"ך. פרסם ספרים (יחד עם חבר): "ירמיהו", "עמוס", "לשוני". (דקדוק לתלמידים, בהוצאת "מסדה", תשי"ב). כיום, בפנסיה.

יוסף רוט

נולד בברקובי (קרפוטו-רוסיה), ט"ז ניסן תרפ''א (24.4.1921).

לאביו מרדכי רוט ולאמו רבקה בת יהודה בק. קיבל חינוך מסורתי וציוני.

חניך בית"ר בעירו.

בשנת 1939 עלה לארץ באניה ''קטינה".

היה חבר פלוגות בית"ר בבאר-יעקב.

היה חבר באצ"ל (ארגון צבאי לאומי). עם הפילוג עבר ללח"י (לוחמי חירות ישראל - קבוצת ''שטרן").

בשנת 1941 נאסר, וישב בבתי-הסוהר : טול-כרם, עכו, מזרע, לטרון, אריטריה וסודן עד 1946.

עם שחרורו המשיך בפעולות חבלה בלח"י עד התגייסותו עם גדוד לח"י לצה"ל.

בשנת 1948 נשא לאשה את שרה בת נחום חיאל (מותיקי חסידי באיאן).

כיום, בעל בית מסחר לזכוכית וזיגוג בנינים. חבר בהתאחדות בעלי מלאכה. אח בלשכת בני-ברית בנתניה.

צאצאיו : נחום, רבקה.

ראובן אלטמן

נולד בבראטיסלוה (צכוסלובקיה). כ"ג כסלו תרפ"ב (24.12.1921).

לאביו יהודה אלטמן ולאמו רוזה בת נפתלי גולדברג. קיבל חינוך בבית ספר תיכון בברמן (צכוסלובקיה). גמר את האוניברסיטה האמריקאית בבירות (לבנון) וקיבל תואר ד"ר לרפואה.

בשנת 1939 עלה לארץ.

עבד בתור רופא בבית החולים "אסף הרופא" בצריפין (סרפנד).

בשנת 1953 נשא לאשה את רות בת מיכאל שטרן. בשעות הפנאי ביקר בהתנדבות חולים מחוסרי אמצעים.

כתב מאמרים מקצועיים בעתונות הרפואה. התגייס במלחמת השחרור וכן במבצע סיני בתור רופא - ונפצע.

נפטר בירושלים, ב' חשון תשכ"ב (12.10.1961).

משה יעקב רובוביץ

נולד בירושלים, ו' שבט תרס"ג (3.2.1903).

לאביו הרוקח יצחק ליב (ראה ערך שלו בכרך זה) בן הרוקח משה רובוביץ (ראה כרך א', עמוד 366) ולאמו נחמה (טשארנא) בת פנחס כהן. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה מאה שערים ולמד רוקחות אצל אביו, שהיה בעל בית מרקחת במאה שערים בירושלים. השלים את לימודיו בקורס לרוקחות של ממשלת המנדט.

היה פעיל בארגוני הנוער.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4293). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4293