Volume 13

Page 4296

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנהל עסקים ותעשיות. אח בבני-ברית משנת 1942.

ממיסדי המפלגה הפרוגרסיבית ברמת-גן.

חבר הנהלת המפלגה הליברלית ברמת-גן.

חבר הההגנה כל השנים. שירת בימי המאורעות בנוטרות.

צאצאיו: עדה אשת יעקב העברי (מנהל בנק אגודה חקלאית בפתח-תקוה), עמיאל , מהנדס אלקטרוני (אשתו ציונה מבית גסקו, ארכיטקט).

אברהם יהודה גולדראט

נולד בקיעלץ (פולין), ד' סיון תרע"ב (20.5.1912). לאביו הרב יששכר דב גולדראט זצ"ל (מחבר הספר "מנחת ישכר", בנו של הרב ר' מרדכי זצ"ל, ראש בית דין בקיעלץ) ולאמו אסתר חנה בת הרב ישראל ראובן זצ"ל, דיין בקיעלץ.

קיבל חינוך מסורתי והשכלה גבוהה. הוסמך להוראה ע"י גאוני פולין: הרב מקיעלץ, הרב רפפורט הרב מביאלה והרב מיכלזוהן מוורשה.

עתונאי ומשתתף ב"יידישע טאגבלאט" בוורשה. מראשי תנועת "צאט".

בשנת 1933 עלה לארץ.

בשנת 1941 נשא לאשה את שרה בת ר' חיים מרדכי גורנוסטינסקי. היה עורך "היסוד", מזכיר כללי של פועלי אגודת ישראל.

היה חבר הכנסת הראשונה.

עורך ראשון של "שערים".

ממיסדי איחוד דתי בלתי מפלגתי בשנת תש"ג (1943).

משתתף קבוע ב"הצופה" ועורך "גוילין".

מעורכי "ישראל הדתית".

חבר הנהלת המפד"ל (מפלגה דתית לאומית). וראש מחלקת התרבות וההסברה.

בניו. יששכר-דב, משה אליהו.

אברהם גדנסקי

נולד בביאלוזורקה (רוסיה), כ"א אב תר"פ (5.8.1920). לאביו אריה גדנסקי (סוחר) ולאמו חנה בת יוסף ורחל בערמאש (סוחרים ברוסיה).

בהיותו בן 4 שנים נפטר אביו והיה נאלץ בצעירותו ללמוד וגם לעבוד, בכדי לפרנס את אמו ואחותו רחל בעיר הולדתו.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבי"ס ממלכתי בביאלוזורקה ובשיעורי ערב לעברית.

בעיר קרמניץ למד בבית ספר מקצועי - מסגרות.

בעיר לבוב למד בבי''ס תיכון טכני - מסגרות מכנית.

בעיר ז'כוב-ריישה (פולין) עבד שנה אחת כמכונאימסגר בביח"ר לתעשיית נשק ממשלתי. כשהבחינו בו שהוא יהודי - פטרוהו.

לאחר-מכן, במשך תקופת המלחמה (1941-1939) עבד כמכונאי ראשי של הקואופרטיבים המכניים ברוסיה.

בשנת 1941-44 עבד כמכונאי ראשי באניות רוסיות להובלה ובצי המלחמתי, עד שבשנת 1944 עזב את רוסיה ועבר לפולניה, ומכאן עבר לגרמניה.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4296). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4296