Volume 13

Page 4297

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בגרמניה שימש בעיר היידנהיים בתור מורה-מדריך ראשי בביה"ס המקצועי "אורט" (בארץ נמצאים כיום רבים מתלמידיו מהימים ההם, התופסים כיום עמדות כלכליות וטכניות רציניות).

בשנת 1945 נשא לאשה בעיר יזופול (גליציה פולניה) את קלרה בת איתמר וצ'רנה ליבליין. בשנת 1948 עלה לארץ עם אשתו ובתו צילה. התישב בנתניה ועסק בקבלנות בהובלת ומכירת חול הים ("זיפזיף"), וכן עבד בקבלנות בפרדסים, במטרה לבסס את מצבו החומרי.

כאיש בעל יזמה, מרץ ובר-ביצוע הגיע לגדולות כמומחה לסידור קונסטרוקציות במפעלים גדולים. בכל תחנות "אגד" החדשות סידר את הקונסטרוקציות ועוד. המציא מכשיר מיוחד שנקרא "בבירון", להורדת צמיגים. קיבל הזמנות לכך מחו"ל (נאירובי באפריקה וארצות אחרות).

בכוחות עצמו הקים בשנת 1949 בית מלאכה למסגרות מכנית ושיכלל אותו עד כדי כך, שנאלץ לעבוד במשמרות לשם ביצוע הזמנות - לעבודות מכניות עדינות עבור קבלני נתניה ומפעליה, עד שהיה צורך להרחיב את בית המלאכה שלו, שנהפך לבית מלאכה גדול, שהוא היחידי מסוג זה בארץ. כיום, עובדים בו 40 פועלים. ביהח"ר החדש נבנה באיזור התעשייה החדש של נתניה, נוסף לבית המלאכה הקודם הנמצא ברחוב שהם 2 במרכז נתניה.

חבר מועצת "חרות" והיה שנים רבות מועמד לעיריית נתניה מטעם רשימת "חרות". אך מחוסר זמן סלד מעסקנות ציבורית מוניציפלית.

בנותיו: צלה, ורדה.

נחום גינסבורסקי

נולד ברמנצ'יק (רוסיה) כשנת תרל"ח (1878). לאביו קופל ולאמו סימה בת זלמן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. עסק במסחר בעירו.

שירת בצבא הרוסי בימי הצאר ניקולאי. השתדל לה קים מטבח כשר בגדודו.

בשנת 1909 נשא לאשה את אסתר בת ליב יעקב פינס קר (עסקנית. דואגת לסידורי קשישים. סידרה אדם בשם א-י במוסד ברמתיים ועוד).

ארגן קבוצת צעירים לעלייה לארץ.

בשנת 1923 עלה לארץ.

בשנת 1924 אימץ (יחד עם אשתו) עולה חדש לבן, במטרה להצילו מגירוש, אחרי שנכנס לארץ כבלתי ליגלי.

היה חקלאי בבאר-טוביה.

עבר לרחובות. עזר לעולים חדשים בהשגת עבודה ודירה.

היה פעיל בעניני ציבור וכן בחברה קדישא.

נפטר ברחובות כ''ג ניסן תשט"ו (15.4.1955).

צאצאיו: צבי, שלמה, יעקב, קופל, מרים אשת דן לנדסמן.

יצחק דניאלי

נולד ברחובות בשנת תרנ''ז (7.11.1897). לאביו יהודה לייב (ממייסדי רחובות. מצאצאי רביקלמן דנילביץ שהיה נדבן ובעל צדקה ידוע בנסוויז' רוסיה הלבנה) ולאמו אסתר רחל בת שלמה זלמן סקר. (אביו של הסוחר והעסקן ר' אליעזר סקר מחיפה. ראה כרך ח', עמוד 3066).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. סיים את לימודיו בביתהספר העממי ברחובות.

היה שומר בכרמי רחובות.

בשנת 1926 נשא לאשה את רבקה בת אלעזר אליאש. בשנת 1932 נקרא להכשרת האדמה לפני העליה לגןיבנה. נטע שם את הפרדסים הראשונים.

בשנת 1935 הוזמן ע"י יהושע חנקין (ראה כרך ב', עמוד 752) לעזור לו בגאולת אדמות בעמק (אדמות "יקנעם" - כיום).

עם פרוץ המאורעות חזר למשקו והמשיך בענף הפרדסנות.

בימי מלחמת העולם השניה, כאשר מצב הפרדסנות היה קשה, הקים תעשיית קרח, וסיפק קרח למחנות הצבא הבריטי בדרום הארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4297). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4297