Volume 13

Page 4302

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שרגא כהנא

נולד במונקץ-רוסויגוף (צכוסלובקיה), ט"ו סיון תרע"ה (28.5.1915).

לאביו מרדכי בן הרב נחמן כהנא (הרב מספינקא, בעל "אורחות חיים") ולאמו חוה בת הרב אהרן וויס (ראב"ד במינקאץ).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבית ספר יסודי ולמד בישיבות ספינקא וסרדנה.

ביקר בארץ בשיירת עולי רגל בשנת תר"ס (1900). עסק במסחר.

פעיל בהנהלת צעירי מזרחי בנובי-זמקי בצכוסלובקיה. בינואר 1940 עלה לארץ. ב-1947 נשא לאשה את חנה בת שלמה דב שטינמטץ. בהתחלה עסק במסחר. היה חבר ההגנה ושירת בצה"ל.

עוסק בייבוא וייצוא יהלומים.

סגן נשיא בורסת היהלומים בישראל.

צאצאיו: חוה, מרדכי.

פאול (פסח) לנדור

נולד בברין (צ'כוסלובקיה), ד' סיון תרע"ז (25.5.1917). לאביו שמואל שרף ולאמו רוזה בת פסח לנדוער. קיבל חינוך מסורתי וכללי. גמר את הגימנסיה והמשיך בפקולטה לכימיה באוניברסיטה בצ'רנוביץ (3 סמסטרים).

היה סטודנט לכימיה ומנהל חשבונות. ציוני מנעוריו. היה חבר "בני-עקיבא". חבר בחברה של תלמידי בית ספר תיכון "בר-כוכבא". חבר בקורפורציה של סטודנטים עברית ה"צפונה".

המשפחה גרה בברין צ'כוסלובקיה בתור פליטים, על מנת לחזור לבוקובינה לאחר נסיגתו של הצבא הרוסי בסיום מלחמת העולם הראשונה.

מילא תפקידים חשובים בקשר להצלתם והברחתם של יהודים ממחנה עבודה "דואגה". עלה לארץ בסוף שנת 1944.

בשנת 1948 נשא לאשה את שרה בת שלמה כהן. עבד כלוטש יהלומים.

היה חבר ועד בביח''ר ליהלומי אלמז, ומנהל קופת תגמולים של פועלי בית החרושת.

נבחר בתור שליח מיוחד לקונגרס הבינלאומי של פועלי היהלומים שהתקיים באנטוורפן (בלגיה) בסוף 1946.

היה פעיל באצ"ל ושירת בצה''ל.

חבר בתנועת החרות.

היה חבר בועדה היוזמת והמבצעת לבניית בית-זאב בנתניה, ומשמש עד היום כמנהל הבית.

מנהל קופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון בע"מ.

מכהן כחבר הנהלת "מרכז" ברית פיקוח של הקואופרציה האשראית הכללית בע"מ.

חבר מועצת בנק זרובבל בע"מ בת"א זה כמה שנים.

חבר הנהלת קופת תגמולים של פקידי ה"מרכז" בע"מ.

מנהל "עתודה" קופת תגמולים של עובדי מפעלים שונים בנתניה בע"מ.

ב"חרות" מספר 3461 מ-4.2.59 נתפרסמה רשימה "מקופה צנועה למוסד בנקאי מפואר".

צאצאיו ; נגה, עופרה, אבנר.

מאיר מלמד

נולד ברוסצ'וק (בולגריה), ג' אלול תרס"ו (24.8.1906). לאביו משה מלמד (ממשפחת רבנים) ולאמו אסתר בת שמואל לוי. קיבל חינוך תיכוני. למד שפות: עברית, ספרדית, בולגרית, צרפתית וגרמנית.

עסק כסוכן פירמות חוץ.

היה פעיל בנוער היהודי. יו"ר "מכבי" בעירו. ממיסדי פועלי-ציון בבולגריה.

בשנת 1934 עלה לארץ.

עבד בהתחלה כפועל חקלאי, פועל בנין וכבישים, פועל בנמל תל-אביב, מורה להתעמלות בבתי ספר תיכוניים.

בשנת 1944 נשא לאשה את חנה בת משה אדוט. חבר מרכז מפא"י.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4302). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4302