Volume 13

Page 4303

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ציר בוועידה של ההסתדרות. חבר כבוד של "רוטרי" בסניף רמלה. כל השנים, חבר פעיל והמנגנון הקבוע של ההגנה. שירת בדרגת קצין בצה"ל.

מיוזמי הקמת שיכון לוותיקי ההגנה ביד אליהו, תלאביב.

כתב מאמרים על ענינים מוניציפליים בעתונות המקומית ובעתון ההסתדרות.

ראש עירית רמלה.

צאצאיו: משה, אסתר.

הרב צבי זאב לבנון (לוינזון)

נולד בירושלים, כ"ג כסלו תר"ע (6.12.1909). לאביו בן-ציון לוינזון (ממשפחת רבנים) ולאמו יוכבד בת יעקב יהודה חפץ. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות והשכלה תיכונית. חניך "עץ חיים", ותלמיד ישיבת "מרכז הרב'' (קוק). הוסמך לשו"ב ע"י הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל ובשנת תשי"ב (1952) הוסמך לרבנות ע''י הרבנות הראשית לישראל.

בשנת תרצ"ד (1934) נשא לאשה את חיה פרידה בת אליקים גצל קורלנסקי. בשנים 1956-1935 - מהמתישבים הראשונים ב"קרית מוצקין" (ישוב עירוני, נוסד 1934 בעמק זבולון, בצד הכביש חיפה-עכו, על שם ד"ר ליאון מוצקין , מנהיג ציוני ידוע). עסקן ציבורי במקום. מבוני בית הכנסת, מוסדות דת ובית ספר מ"ד.

שירת בצה"ל.

נותן שיעורים בלימודי קודש, בתלמוד, נואם ומרצה למבוגרים ולנוער.

כיום תושב "קרית שמואל" בירושלים.

מזכיר כללי של המועצה הדתית בירושלים.

צאצאיו: יצחק לבנון, רחל אשת בנימין ציינוירט, יהודית אשת יעקב אגרסט, יעקב יהודה לבנון, אליקים לבנון.

יהודה שמואל זנדברג (זנדר)

נולד בברסלוי (גרמניה) בשנת תרל"ז (1877).

לאביו אברהם זנדר (תלמיד מובהק במשך שבע שנים של ר' עקיבא איגר זצ"ל) ולאמו טרזיה (טויבה) בת אלי עזר צבי פרדיס (דור עשירי מבית יוסף).

קיבל חינוך מסורתי בחדר, וכללי בגימנסיה בקרוטשין (גרמניה).

היה פעיל ב"אגודת ישראל" בברסלוי.

כן היה פעיל בענייני ציבור, פעיל בחברה קדישא ועוד.

עסק במסחר בעירו.

בשנת תרס"ז (1907) נשא לאשה את חוה לבית פינ שבר (נפטרה ברמת-גן באלול תרצ"ה) ובזיווג שני נשא לאשה את אלקה בת מנחם דלוגטץ. השתתף ביסוד ה"אגודה" בקטוביץ. כן השתתף בכינוס שנערך בוינה (אוסטריה).

היה ידידו של ה"חפץ חיים" (הרב ישראל מאיר כהן מראדין, מגדולי הרבנים ובעלי המוסר בזמן האחרון. נודע בשם ספרו המפורסם "חפץ-חיים". נולד בשנת 1838 ונפטר בשנת 1933).

ביקר בארץ בשנת 1925 ובשנת 1932 בשנת 1933 עלה לארץ והתישב בה ישיבת קבע.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4303). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4303