Volume 13

Page 4304

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בארץ עסק בתור קבלן לבנינים, והקים בתים רבים בתל-אביב וברמת-גן.

צאצאיו: אליעזר צבי, אברהם (נעדר במלחמה העולמית השניה), רות, לאה ז"ל.

אליעזר טמיר (טורק)

נולד בעיירה טיקטין ליד ביאליסטוק (פולין) כ"ד תשרי תרע"א (27.10.1910).

לאביו אברהם טורק ולאמו שרה בת יצחק ריסלנד. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

נשלח יחד עם קבוצת תלמידים מאורגנת ע"י "תרבות" בפולין להשתלם בביה"ס "מקוה ישראל" בא"י.

ביום 22 לאפריל 1926 עלה לארץ.

המשיך ללמוד בביה"ס החקלאי "מקוה ישראל" והמשיך ללמוד באינסטיטוט החקלאי של האוניברסיטה בננסי (צרפת) וקיבל תואר - אגרונום.

עבד בתור אגרונום בהנהלת נטיעת פרדסים.

ממיסדי "חברת נטר" - לקבלנות חקלאית - ומנהלה הראשון (הוקמה ע"י התאחדות בוגרי "מקוה ישראל").

היה שליח הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לצרפת ומרוקו בשנים 1933-34.

בשנת 1937 נשא לאשה את קלרה בת דוד וילמובסקי. מרצה בידיעת הארץ ובעיות פיתוח מטעם מרכז ההסברה ונואם באסיפות פומביות ברחבי המדינה.

מנהל מחלקת ההסברה של המגבית המאוחדת בישראל.

כל השנים היה חבר בהגנה.

צאצאיו: עדנה אשת המהנדס גדעון הוכדורף, דוד טמיר.

שולמית גולני (יגולניצר)

נולדה בליפיטיחה הגדולה, מחוז חרסון (רוסיה) בשנת תר"ן (1890).

לאביה הרב אברהם שלמה זייד (רב ושוחט בייקירינסלב. ממשפחת רבנים) ולאמה פייגה (צפורה) רחל בתמשה מרש"ק (חובב ציון נלהב, שאחרי יסוד מושבת הבילויים גדרה, עלה לארץ והתנחל בה בין מיסדיה הבילויים, והמשיך את תעמולתו למען הארץ ע"י מכתבים ומשלוחים לקרובים ולידידים ברוסיה).

קיבלה חינוך מסורתי ועברי כללי.

בשנת תרס"ג (1903) עלתה לארץ ע"י הסבא משה מרש"ק. בשנת תר"ע (1910) נישאה לאברהם יצחק בן יונה יגולניצר (ראה כרך ט', עמוד 3369).

היתה מהגננות הראשונות ביפו.

כל השנים היתה עוזרת לבעלה בפעולתו הציבורית והחברתית.

פעילה בארגון אמהות עובדות וב"מגן". עזרה לבעלה בתרגום ספרים מרוסית לעברית בשביל הוצאת "לעם".

פעילה למען הקרן הקיימת ומוסדות צדקה שונים.

צאצאיה : עמוס (מורה להתעמלות בבית ספר תיכון עירוני בת"א), רחל (מורה) אשת ישראל בורוכוב (מסגר), מכבית (ממיסדות "חניתא") אשת סגן אלוף איתמר בן ברק (מפקד ב"נחל"), ינינה אשת בנימין זרחי (איש נהלל).

מהנדס יוסף מהרש"ק

נולד בייקטרינוסלב (רוסיה) בשנת תרמ"ט (15.4.1889). לאביו משה מהרש"ק (מצאצאי ושושלת רבי קרלינר מתנועת חב"ד) ולאמו חיה בת ישראל חבקון. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ בילדותו.

למד בבי"ס עממי בגדרה, בי"ס למסגרות של האליאנס (כי"ח) בירושלים, בשנת 1907 נסע לארצות הברית.

למד שם בבי"ס גבוה להנדסת מכונות בשם: Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, .Pa וקיבל תואר מהנדס אזרחי ומכונות.

עבד במקצוע המכונות להנדסה בבתי חרושת שונים בארה"ב.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4304). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4304