Volume 13

Page 4305

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל שם בתנועת "פועלי-ציון".

בשנת 1916 נשא בארצות הברית לאשה את נחמה בת שלמה צוקרמן מגדרה, ובזיווג שני נשא בשנת 1923 את חיה בת יהושע מורגנשטרן. בספטמבר 1921 חזר לארץ.

עבד בהנדסת בנין ומכונות. התמחה בייצור דודישמש לפי שיטה חדשה שקיבל עליה פטנט מהממשלה בשנה זו. מטרת השיטה החדשה היא להוזיל את המחיר של דודי-שמש ב-50% ולקבל אותה תפוקה של מים חמים כמו דוד-השמש הרגיל. הוא חותר בהתמדה להמתקת מי-ים בעזרת אוגיות השמש בכדי לאפשר איכלוס הנגב להפרחת השממה.

באוגוסט 1961 נסע כציר מישראל לוועידה הבינלאומית ברומה - למקורות אנרגיה חדשים. חבר המפלגה הליברלית, חבר ועד הפקידים ב"לשכת דיזנגוף" (בני-ברית) בת"א, מיסד אגודת בעלי הבתים בפתח-תקוה, חבר מועצת עיריית פתח-תקוה (1932-40).

כתב מאמרים רבים בעתונות היומית ובכתבי עת שונים : "טכניקה ומדע", "משפט וכלכלה", "החברה" יכן בכתבי עת אנגליים בארצות הברית על בעיות מים ושמש.

בנותיו : אביבה אשת איזידור אש (לונדון), הדסה אשת שלמה הלחמי (פתח-תקוה).

צבי שפירא

נולד בקיסוריצי (רוסיה) בשנת תרנ"ו (1896). לאביו אברהם שפירא ולאמו סוסיה בת צבי ליטבק. קיבל חינוך מסורתי ובחדר מתוקן.

עסק בפקידות.

בשנת 1925 עלה לארץ.

היה בין הלוחמים לכיבוש עבודה עברית בעכו.

ממייסדי כפר בילו (1932). פעל הרבה שנים לטובת כפר זה.

עבד בקרן היסוד כעוזרו של ליב יפה (ראה כרך א', עמוד 83). שהיה בשנת 1926 המנהל הראשי של קרן היסוד, ולא פעם עבר את כל ארצות תבל (מחוץ לרוסיה).

כתב מאמרים ב"דבר".

היה חבר בהגנה.

בנו : חן.

יהודה ליב ביאלר

נולד בוורשא (פולין), ג' ניסן תרנ"ו (13.3.1896).

לאביו ר' אלכסנדר זיסקינד ביאלר (מצאצאי בעל "יסוד ושורש העבודה", ונכד בעל "יסוד אמונה") ולאמופערל בת ר' חיים יעקלש (מפלונסק, ממשפחת צמח ומצאצאי ר' אייזיק יעקלש מקרקא ומבעל "מגן אברהם''.

קיבל חינוך מסורתי, כללי ורבני, בשנת 1915 נשא לאשה את מרים בת ר' משה ז'לי כובסקי מלוביץ - פולין. נספתה בשואה. ובזיווג שני נשא בשנת 1950 את יהודית בת ר' אליעזר סירקיס מירושלים (מוצאו מעיר זגירז בפולין.

היה חבר המרכז של המזרחי בפולין, חבר מועצת העיריה, חבר במוסדות כלכלה ציבוריים.

אחרי שובו מרוסיה : חבר ועד הקהילות, סגן יו"ר המשרד הא"י בוורשא וסגן יו"ר הועד לקהק"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4305). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4305