Volume 13

Page 4316

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ע''ש לוינסקי. בתש"ד (1944) גמר את הסמינריון ונתקבל כמורה בבית-ספר ערב לנוער עובד בפתח-תקוה וכמדריך במגרשי המישחקים המקומיים.

עבר לירושלים להשתלמות באוניברסיטה העברית והמשיך לעבוד בבית-הספר לנוער העובד בירושלים.

היה פעיל במוסדות הבטחון (ההגנה) מגיל 14 והגיע לדרגת מפקד.

חבר מפא"י מסור.

היה ממייסדי ועורכי הירחון "השלום" - ליצירות נוער, לזכר המורה שלום שטרייט ז"ל (ראה כרך גי, עמוד 1259).

כתב שירים רבים בכשרון רב.

ביום כ''ח כסלו, תש'"ח (11.12.1947 פקד על שיירה שיצאה להביא אספקה לחברים ב"כפר עציון" שבהרי חברון. על אם הדרך התנפלו קבוצות פורעים ערבים והמטירו על המגינים כדורים מנשק חדיש. נלחם בגבורה ונפל. הובא לקבורה בפתח-תקוה.

בעלון חברת הילדים בבית-ספר ערב לנוער עובד בפתח-תקוה (טבת, תש''ח), הקדישו לו חבריו ותלמידיו פרקים לזכרונו.

הירחון "השלום" הנ"ל שהופיע באדר א', תש"ח (חוברת מספר 3) הוקדש לזכרו, ובו פורסמו רבים משיריו.

יואב כץ

נולד בזגירש (פולין), ט' ניסן, תר"ס (8.4.1900).

לאביו נתן דוד כץ ולאמו טובה בת משה שמואל. קיבל חינוך מסורתי בחדר, בישיבה ובבית המדרש. חילוני: אכסטרן וטכניון.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1919 עלה לארץ בקבוצת ה-105.

עבד בייבוש הביצות על גדות הירדן -בין דגניה וכנרת. עבד כפועל חקלאי אצל אכרים במסחה וחדרה, בכבישים עפולה-נצרת, טבריה-צמח.

עבד כסבל בנמלי הארץ, עבד כמחסנאי. לחם להחדרת עבודה עברית והגשת טפסים בעברית לשחרור סחורות מהמכס.

ממלוויו של יוסף טרומפלדור (ראה כרך ד', עמוד 1588) לגליל העליון.

היה מפקד קיבוץ רוחמה בשנים 1919-20.

היה מפקד בהגנה.

בראשית 1925 נסע לחו"ל ונשא לאשה את בת עירו, צפורה (ניוניה) בת מנחם מנדל (מקס) צ'רניקובסקי (ראה את הערך שלה בכרך זה).

מייסד איגוד סוכני המכס.

ממייסדי החבל הימי לישראל.

יו"ר איגוד סוכני המכס.

יו''ר חבר ימי לישראל במחוז תל-אביב.

חבר ועד לשכת המסחר תל-אביב-יפו.

השתתף במלחמת הקוממיות בחזית ירושלים. סוכן מכס (שחרור מהמכס, הובלה, החסנת סחורות וביטוח), 123 אלנבי, תל-אביב.

בנו: מנחם.

צפורה (ניוניה) כץ

נולדה בזגירש (פולין) בשנת תרס"ה (1905). לאביה מנחם מנדל (מקס) צ'רניקובסקי ולאמה אסתר (ארנסטינה) בת הרמן פרידה. בוגרת גמנסיה פולנית בלודז, אוניברסיטה בוורשה. השתלמה בפילוסופיה-פולוניסטיקה.

בראשית 1925 נישאה ליואב כץ (ראה את הערך שלו בכרך זה).

באפריל 1925 עלתה לארץ.

כל השנים היתה פעילה בהגנה. היתה מפקדת בדרגת סמ"פ בגדוד החברות.

במלחמת העצמאות היתה מפקדת אישפוז באיזורים 6,7,8 בחזית יפו.

קבלה אות ההגנה ואות הקוממיות.

בנה : מנחם.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4316). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4316