Volume 13

Page 4319

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרוב געגועים לבת הקטנה שבא''י, הסכימה רעיתו חיה מלכה לרצון בעלה, ובשנת תרמ"ט (1889) עלתה עם בנה צבי בן השבע ובנותיה.

הוא נשאר בריגה עד שחיסל את עסקיו. ובשנת תר"ן (1890) עלה גם הוא לארץ.

השתקע בראשון-לציון, ועיבד את האדמה בלי עזרת האדמיניסטרציה של הבארון רוטשילד (יק"א). חינכה את ילדיה לפי המסורת. מאז פטירת בעלה נשאה בעול הכבד של ההתיישבות הראשונה במושבה, והיא בת 37. עזרה לגב' חיה צפורה פינס (ראה כרך ב', עמוד 763) בהקמת המוסד לחולי נפש בירושלים.

חלה בקדחת צהובה ונפטר בראשון-לציון, י' תשרי (ביום כיפור), תרנ"ג (באוקטובר 1892).

צאצאיו: איטה אשת שמעון שווארץ (ראשון-לציון), צבי הירשפלד (נשא לאשה את ברכה קריצבסקי , ראה כרך ג', עמודים 159, 1464), בתיה אשת יוסף עזרה חומה, רחל אשת יעקב מייזל (לונדון), חנה אשת מרדכי ריגבי (ריגובסקי) - רמת-גן.

ישראל בכר

נולד בכפר טשרלו (תורכיה), ביום כ"ט אייר, תר"ס (28.5.1900).

לאביו אברהם בכר (ממנהיגי הקהילה) ולאמו גנטיל (עדינה) בת ישראל לוי. קיבל חינוך מסורתי וציוני בכפר מולדתו.

היה חבר בארגוני הנוער הציוני.

עסק במסחר וייצור גבינות.

בשנת 1927 נשא לאשה את מלכה (סולטנה) בת אברהם כהן (פעילה בעבודה סוציאלית ועזרה לנצרכים רבים בלשכת הסעד ובמוסדות העירייה, יו"ר קופת הצדקה "מתן בסתר").

בשנת 1924 עלה לארץ.

עבד בפועל בחקלאות, כבנאי וכקבלן.

רכש קרקע והקים משק חקלאי בפתח-תקוה.

עסק בייצור גבינות, לבן ולבניה.

כיום בעל בית מסחר למכולת.

פעמים נהרס משקו מחוסר יידע בחקלאות.

במאורעות תרפ"ט ותרצ"ו השתתף בהגנת המושבה.

פעיל בעבודה ציבורית בעדה הספרדית. השתתף בבניין בתי-הכנסת הספרדיים במושבה.

צאצאיו - מסודרים בארץ. בניו נלחמו במלחמת העצמאות ושירתו בצה"ל.

צאצאיו: יוסף, עדינה אשת אליהו שלומוב, רחל אשת דוד חביב, שרה אשת יוסף איזלבו, אברהם, יהושע, דבורה.

שרה קריניצי

נולדה בקלן (גרמניה) בשנת תרנ"ז (1897). לאביה אברהם הברמן ולאמה סבינה. קיבלה חינוך כללי בעיר מולדתה.

עלתה לארץ לפני מלחמת העולם השניה.

בשנת 1942 נישאה למר אברהם קריניצי, ראש עיריית רמת-גן (ראה כרך ב', עמוד 810).

עסקנית בבנות-ברית ונבחרה לנשיאת כבוד.

במיוחד, מסורה היא כיו"ר ה"ליגה למלחמה בשחפת" ברמת-גן. לפני כ-20 שנה היתה מהיוזמות שהקימו בניין מפואר למוסד, בו עובדים כיום 8 פקידים, והמוסד מקבל תמיכה שנתית גם מעיריית רמת-גן.

פעילה בעוד מוסדות סוציאליים וחברותיים, ומגישה את עזרתה לפונים אליה.

למסיבות וקבלות אורחים בביתם, הנערכות ע"י בעלה, ראש העיר הפעיל, היא משקיעה מרץ רב והפכה

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4319). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4319