Volume 13

Page 4318

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרדכי שינקר (נפטרה בצפת, י''ח שבט תש''א-15.2.41).

לאחר נשואיו המשיך ללמוד בישיבה כחמש שנים.

אחרי שר' דוד שו"ב (ראה כרך א', עמוד 76) ולפניו - יוסף פרידמן (שקנה אדמות בג'עוני. ראה כרך א', עמוד 526) גאלו את אדמות ראש פינה. היה הוא בין תלמידי הישיבה בצפת שהובאו לאדמת ראש פינה לסקל את האבנים ולהכשיר את הקרקע.

כשהברון רוטשילד הקים את בית החרושת למשי במושבה, נתקבל לעבודה ועלה לדרגת מנהל. אח"כ עזר לו בנו שמואל בעבודה. הצטיין וקיבל מהברון פרמיות רבות.

כשנסגר בית החרושת, נתמנה בראש פינה כמורה הוראה. בין תלמידיו: חיים יצחק קלר (שהיה מנהל בית הספר לבנים ברחוב אחד העם בת"א. ראה כרך ג', עמוד 1423), שניידר ועוד.

במשך 4 שנים היה מורה במושבה משמר הירדן, ואחרי פטירת בנו שמואל ז"ל עבר למטולה ושם המשיך בהוראה במשך שנה אחת.

נפטר במירון (ע"י צפת) כשקיר התמוטט על המוני החובבים (נהרגו אז 21 איש), י''ח אייר (ל"ג בעומר) תרע''א (12.5.1911).

צאצאיו: ישראל, שמואל (נפטר בגיל 24. השאיר בת : אהובה אשת שמואל רבינזון , מפתח-תקוה), רבקה אשת אלחנן הייזלר (ירושלים), פנינה אשת אשר גולדשטיין, שושנה אשת שמואל טויסטר, יוכבד אשת יצחק סגל.

שמואל חפץ

נולד בסיאנה (רוסיה), כ""ג אדר תרס"ה (28.2.1905). לאביו שמעון חפץ ולאמו חסיה לבית צלליכין. קיבל חינוך מסורתי בחדר.

עלה לארץ בשנת תרע"ב (1912).

בוגר בית הספר למסחר "גאולה" בתל-אביב. כלכלה מדינית למד בפלורנץ (איטליה).

בשנת 1934 נשא לאשה את דינה בת אריה גרוסמן. היה חבר בהנהלת מודיעין של עתון הערב ("מעריב") ובחברת המלח בע''מ ועוד.

היה יו"ר ארגון טחנות הקמח שע"י התאחדות בעלי התעשיה בישראל וחבר הועד הפועל של ההתאחדות.

היה חבר ההגנה.

חבר מערכת "מעריב". ש. ר . כתב ליום השבעה למותו : היתה בו מזיגה מופלאה של שכל ולב, תבונה ורגש, מעוף של איש עסקים רב צדדי ודאגה מפוקחת לפריטים קטנים של יום-יום אפור... היו לו לחפץ פקחות של איש מעשה וטאקט של דיפלומאט מלידה ולב יהודי חם. כזה יהודי "עמך", ששום הון לא יצליח להפכו לסנוב או לגבור מתנשא.

נפטר בחיפה, י''ח אייר תשי''ח (8.5.1958).

צאצאיו: עלי חפץ, שמעון חפץ.

אליהו מאיר הירשפלד

נולד בריגה (לטביה) בשנת תרי"ב (1852).

לאביו שמואל הירשפלד ולאמו גרונה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בריגה. עסק במסחר תבואות.

היה פעיל באגודת "חובבי-ציון" בעירו.

בשנת תרל''ה (1875) נשא לאשה את חיה מלכה (נולדה בטלז, כ"ג טבת, תרט"ו-1855) בת הרב אברהם אבא ורנר (רבה של אגודת "מחזיקי הדת" בלונדון. קודם הרב הראשי בפינלנד) ולאמה סימה גיטל בת ר' ישעיהו ליפשיץ. קיבלה חינוך מסורתי. נפטרה בירושלים, כ''ה אייר, תרפ"ג (11.5.1923) ונקברה בהר-הזיתים בירושלים.

בשנת תרמ"ו (1886) נסע לרגל מסחרו לאנגליה ומשם לביקור בא"י. נתקשר בנפשו אל הארץ והיישוב המתהווה בה. רכש 600 דונם קרקע בראשון-לציון. משחזר לריגה החל מפציר באשתו שיעלו לארץ לישיבת קבע, וכשסירבה במשך חדשים אחדים המציא תחבולה מקורית לשבור את סירובה. הוא הציע לאביו שמואל בן אברהם (שהיה בעל בית חרושת לזכוכית בריגה), שיעלה לארץ ויתנחל על הקרקע שקנה, בתנאי שיקח אתו את נכדתו (בתו של אליהו מאיר) איטה יהודית , בת 11 (נישאה אח"כ לשמעון הכהן שווארץ) . אביו הסכים ועלה בשנת תרמ"ז (1887) עם אשתו גרונה , שתי בנותיו: בתיה וביילה-גיטה ונכדתו הנ"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4318). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4318