Volume 13

Page 4360

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שמעון פרס (פרסקי)

(מילואים לכרך ששי, עמוד 2585) משנת 1952 עד 1959 מנהל כללי של משרד הבטחון במדינת ישראל.

ברשימת מפא"י נבחר לחבר הכנסת.

סגן שר הבטחון.

הצליח ומצליח לרכוש נשק מכל הסוגים מהמשובחים ביותר לצה''ל.

בכור שלום שטרית

(מילואים לכרך א', עמוד 525) בשנים 1945-48 שופט שלום ראשי במחוז לוד.

ביום 14.5.48 היה חבר הממשלה הזמנית ונבחר לשר המשטרה ושר המעוטים.

חבר הכנסת, (נבחר ברשימת מפא"י) שר המשטרה (בלי הפסקות) עד היום.

עסקן צבורי ופעיל בארגונים שונים.

יוזם ויו"ר הועד להקמת בנין "בית הרמבם" בת"א.

ד"ר ראובן גפני (וינשנקר) שלום בן-ברוך (שווארץ)

(מילואים לערך שלו בכרך א', עמוד 516) בשנת תש"י (1950) פירסם את ספרו "אוסישקין באגרותיו", שקיבל את פרס אוסישקין של הקהק"ל (תשי"א). ועדת השופטים היתה מורכבת מפרופ' קלוזנר , ד"ר צבי ויסלבסקי ופרופ' יצחק וולקני . הכין ספר על הנושא: "ירושלים בשירה העברית החדשה".

היה חבר ב"מועצת-המושל" בירושלים (1948). זו הוקמה מטעם ממשלת ישראל באוגוסט ונתקיימה עד ינואר 1949.

משמש חבר במועצה הצבורית ליד תחנת הרדיו של הסוכנות היהודית "קול ציון לגולה" ובועדה לשידורים העבריים.

יו"ר הועדה המוניציפלית של הציונים הכלליים בירושלים.

יו"ר בית דין החברים של התאחדות העתונאים בירושלים.

נבחר (1951) לחבר המרכז של הקונפדרציה העולמית של הציונים הכלליים.

יצחק מלמד

(המשך לערך שלו בכרך זה, בעמוד 4237) ב-8 לאוגוסט 1963 מינה אותו שר המשפטים לאב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה. הוא יוסיף לכהן בתפקידי המשנה ויועץ לנציב שירות המדינה בארץ.

יעקב תמשיס

נפטר בזכרון-יעקב, י"ח כסלו תשכ"ג (15.12.62) (ראה כרך י"ב, עמוד 3956)

נחום גרינברג משה חי דקנוף

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4360). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4360