Volume 14

Page 4433

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיבר מאמרים רבים על נושאים רפואיים, שהופיעו בכתבי-עת שונים במקצועו. מפרסם באופן קבוע סקרים על הבריאות בישראל המופיעים מדי פעם בפעם ב"הרופא העברי".

בחוברת הישראלית של "הרופא העברי" לשנת תשכ"ה (1965) פרסם סדרת מאמרים על מרדכי חבקין , הבקטריולוג היהודי המפורסם, ממציא התרכיבים נגד-חולירע ונגד-דבר, שהודותיהם ניצלו ממות מיליוני אנשים בהודו ובארצות אחרות. מאמרים נוספים יפרסם בחוברות הבאות של כתב-עת זה. ועם סיום המאמרים על נושא מאלף זה, יקובץ כל החומר בספר שלם, שיצא לאור באנגלית ובעברית.

הגמנסיה "הרצליה" בת"א יסדה השנה קרן למתן פרס שנתי על שמו, לתלמיד הראשון המסיים את למודיו בהצטיינות.

יוסף תקוע (טוקצ'ינסקי)

נולד ברוסיה, ד' באדר תרפ"ה (4.3.1925).

לאביו שאול טוקצ'ינסקי ולאמו דבורה בת יוסף ברכות. קבל חנוך מסורתי וכללי, בוגר אוניברסיטת הרוורד. במשך זמן כעוזר לפרופסור באוניברסיטת הרוורד.

בשנות 1947-48 יועץ משפטי למשלחת הסוכנות היהודית באו"ם.

בשנת 1949 עלה לארץ.

שירת בצה"ל.

בשנות 1949-59 סגן יועץ משפטי במשרד החוץ בירושלים.

יועץ משפטי לרמט"כל בעניני שביתות נשק.

מנהל עניני שביתות נשק במשרד החוץ 1954-58.

בשנות 1958-59 סגן ראש משלחת ישראל באו"ם.

בשנות 1959-60 ראש משלחת ישראל באו"ם בפועל.

בשנות 62 -1960 שגריר ישראל בברזיל.

משנת 1962 שגריר ישראל במוסקבה.

צאצאיו: מיכל, גלעד.

מאיר בראון (בראונסקי)

נולד בביאליסטוק (רוסיה) בשנת תרמ"ט (7.1.1889).

לאביו אריה ליב בראונסקי (סוחר ועסקן) ולאמו חיה לבית שוחט. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

בשנת 1902 היגר עם הוריו לארצות הברית. למד בבית ספר גבוה ובאוניברסיטה בפילדלפיה עד 1910.

משנת 1908 בניו-יורק.

בשנת 1908 נשא לאשה את לאה לבית זוואנבין. בשנת 1910 מיסד "ברית פועלים יהודית-לאומית" (נאציונאל ארבייטער פארבאנד). עד 1922 היה מזכירה ועד 1933 נשיאה. משנת 1949 יו''ר הפארבאנד.

ממיסדי פועלי-ציון בארצות הברית וראשיה עד 1933.

ממיסדי הקונגרס היהודי, חבר הדירקטוריון של קק"ל. סגן נשיא של "אורט", חבר הנהלת המגבית לא"י העובדת בארצות הברית.

חבר הועד האדמיניסטרטיבי של הסוכנות.

מהפעילים ביותר בעסקנות הציונית והפועליתלאומית בארצות הברית.

מדצמבר 1933 בא"י ; כמומחה לביטוח נשלח מטעם בעלי חברת הביטוח "יהודה" להנהלת החברה בירושלים בתור מנהל החברה בא"י (1933-41).

באותו זמן (1933-41) סייע לפיתוחה וביסוסה של חברת "הסנה", חברת ביטוח של ההסתדרות. ניהל שעורים לביטוח החיים.

היה ממיסדי בית מדרש למורים בניו-יורק.

בשנת 1909 החל לכתוב בעתונות.

כתב מאמרים רבים בעתונות האידיש בארצותהברית: "צייט", "ייד", "קעמפער", "טאג'', "פארבאנד שטימע", "געדאנק און לעבן" וכו'.

חתם בפסיבד: בן-אריה, גרינמאן, ראים, נוארק, אן אייגענער וכו'.

ספרים: "זכרונות של חמשים שנה", "מיט אידישע אויגן" (1959).

השתתף בהכנת הספר "30 יאריקער יובל פון פארבאנד און אין פועלי-ציון" - אלמאנאך (ניויורק, 1927-28).

בנותיו: אביבה כהן, דינה קלר.

אורי אלפרט

נולד בקובל (פולניה) בשנת תרס"ט (10.5.1909).

לאביו מאיר אלפרט (מצאצאי הרב מפרוז'נה) ולאמו פייגה בת ירוחם כהן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בבריסק אצל הרב סולוביצ'יק ואח"כ בגמנסיה עברית בעיר מולדתו. שמע הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים בארכיאולוגיה.

היה מזכיר החלוץ וראש המועדון הספורטיבי "קדימה" בעירו.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4433). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4433