Volume 14

Page 4434

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ביום 10 לינואר 1925 עלה לארץ.

עבד כפועל בנין, שרברב ומזכיר אגודת פועלי המתכת.

היה חבר בגדוד העבודה ביבנאל ובת"א.

בשנת 1933 נשא לאשה את מרים (מיקה) בת ליבוש גולדשמיד. חבר הגנה מ''פ, מפקד עיר העתיקה, במאורעות 1929 מפקד ההגנה בסנהדריה, במאורעות 1936 מפקד שכונת ברנר.

שירת בצבא הבריטי ביחידות עבריות בתקופת מלחמת העולם השניה.

כתב מאמרים מפעם לפעם בנושאים מקצועיים. השתתף בעריכת ספר ההתנדבות. חבר מועצת התעשיה של משרד המסחר והתעשיה ומועצת שרות התעסוקה של משרד העבודה.

פרסם חוברת "טיפול בגן ועבודה חקלאית".

חבר מרכז מפא"י ומזכיר בפועל במועצת פועלי מחוז תל-אביב-יפו.

מזכיר המועצה ועסקנות מפלגתית.

חבר הועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית.

חבר המחלקה לאיגוד מקצועי.

חבר במוסדות הפועלים.

חבר: הועדה הכלכלית של מפא"י, הנהלת שיכון עובדים, הנהלת התזמורת הפילהרמונית, הנהלת האופרה הישראלית, מרכז החיילים המשוחררים, הנהלת אוצר החייל.

ד"ר יוסף בנטואיץ

נולד בלונדון (אנגליה) כ"ו שבט תרס"ב (3.2.1902). לאביו צבי (הרברט) בנטוויץ (עורך דין, מראשי "המכבים הקדמונים" באנגליה) ולאמו זוזאן (שושנה) בת יוסף סולומון. קיבל חינוך יהודי. מוסמר האוניברסיטה בקמברידז (אנגליה) מ. א. (1923) ובמכון לחינוך באוניברסיטת לונדון (1925).

בשנת 1924 עלה לארץ.

ב-11 ספטמבר 1924 נשא לאשה את שרה בת ד"ר הלל יפה מזכרון-יעקב (ראה כרך שלישי, עמוד 1141).

הורה בגמנסיה העברית הרצליה בת''א ובבית הספר הריאלי בחיפה (1925-28).

היה מפקח (1928-43) וסגן מנהל המחלקה לחנוך של ממשלת המנדט (1943-48).

בשנות 1948-55 מנהל ביה"ס הריאלי בחיפה.

בשנות 1955-58 מרצה לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.

מפקח. חבר ועדת הקבע לחינוך על-יסודי במשרד החינוך והתרבות.

יו"ר חוג "אמנה".

כתב מאמרים רבים ושונים בשטחי החינוך והדת.

ספרים: "צופיות לנערים" (1926), "החינוך במדינת ישראל", ספרי לימוד ודקדוק - אנגלית (1932), חשבון והנדסה (1934) ושיטת המדע, (1949)HOW THE ENGLISH LIVE עורך: "עקרי היהדות" (1950), "ילקוט הדתות" צאצאיו : שושנה אשת זכריה קיני, רחל אשת נחמיה שביט, מיכאל, צבי.

שלמה סנדלר

נולד בדריס-ויאטיס, פלו קובנה בשנת תרמ"ו (7.7.1886).

לאביו דוד סנדלר ולאמו מוסיה בת צבי. קיבל חנוך מסורתי וכללי.

מיוזמי ומקימי ובונה הגמנסיה העברית הראשון בקובנה (ב-1925) והיה שנים רבות חבר בועד ההורים שעל יד הגמנסיה.

פעל בבית החולים "ביקור חולים" בקובנה. היה קבלן לעבודות בנין ומסילות ברזל וילנהורזבלובה, שנקראה קו הרכבת "סרבריה-זדינה".

נשא לאשה את גניה בת ברוך אלישוב. היה חבר הנהלות מוסדות שונים: "אידישער צענטראל-בנק" (היו לבנק 91 סניפים בליטה), בתי

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4434). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4434