Volume 18

Page 5376

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מראשוני "הצופים" (הקהלה), חבר הקבוצה הראשונה של "צופי-ים קשישים" בתל-אביב.

חבר ה"הגנה", "המשמר האזרחי" ו"מגן דוד אדום".

בשנת 1932 נשא לאשה את יהודית בת הרב יעקב משה שפירא ז"ל (ראה את הערך שלו בכרך זה).

בשנת 1932 ממייסדי התאחדות סוכני ביטוח בישראל.

משנת 1941 חבר הוועד הארצי והוועד הפועל של הנ"ל עד שנת 1969.

היה ציר בוועידות שונות של הציונים הכלליים.

משנת 1949 היה חבר המועצה של בנק אשראי וחסכון של הציונים הכלליים עד השתלבות הבנק בבנק זרובבל ב-1965.

היה ציר בוועידות של הציונים הכלליים מ-1950.

חבר בית הדין (הוועדה המשפטית) של התאחדות סוכני הביטוח בישראל.

כתב מאמרים על נושא הביטוח בעיתונים מקצועיים.

בהגנה היה בהדרכה בשרות הרפואי.

במלחמת העצמאות (1948-49) שירת בצה"ל.

כיום, בעל סוכנות לביטוח ומורשה מטעם חברות ביטוח ישראליות: "מנורה", "הפניקס הישראלי", "מגדל ובנין" בע"מ ; "סלע" בע"מ, וכן מנהל בחברת מימון להשקעות.

צאצאיו: זמירה אשת משה סבא (בארצות הברית); יעקב רובננקו ; 3 נכדות ו-2 נכדים.

מרדכי בן-פורת (קזז)

נולד בבגדד (עירק), ב' תשרי תרפ"ד (12.9.1923). לאביו נסים קזז ולאמו רגינה בת שמואל עבדול עזיז .

קיבל חינוך כללי וקיבל תואר B.A. ,P.Sc.. היה חבר תנועת "החלוץ" וההגנה במחתרת בעירק.

בשנת 1945 עלה לארץ.

בשנים 1949-51 נשלח לעירק בשליחות הממשלה ופעל לעלייתם הבלתי-ליגלית של רוב יהודי עירק לארץ, ע"י אירגון שנקרא מבצע "עזרא ונחמיה".

בשנת 1951 נשא לאשה את רבקה בת יעקב גפני (וניעבסקי).

בשנת 1955 פעל להקים ב"אור-יהודה" מעברות זמניות לישוב העליה מעירק.

משנת 1955 ועד היום הוא נבחר בקביעות לראש מועצת "אור יהודה". במשך השנים, בעזרת הממשלה, נבנו בניינים רבים ובנייני מוסדות באור יהודה, והפכה להיות עיר מסודרת לפי תכניות המהנדסים.

היה חבר מזכירות מפא"י, וכיום חבר לשכת "העבודה".

בשנת 1965 הצטרף לרפ"י ונבחר לחבר הכנסת מטעם רפ"י.

בנותיו: עדית, תמר, מיכל.

ד"ר מיכאל גורן (גורנשטיין)

נולד בקישינוב (בסרביה) כ"ה אדר ב' תרס"ה (29.3.1905).

לאביו אברהם חיים גורנשטיין ולאמו חיה בת משה הרש לרר. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד רופא אוסטיאופט ורופא טבעוני, וקיבל תואר ד"ר .N.D., D.O.

היה בעל משתלות, בעל כרמים.

היה חבר בוועד הפועל של ההסתדרות הצה"ר.

ממייסדי ההסתדרות הציונית הרביזיוניסטית ובית"ר בבסרביה.

כבן 20 היה כשהצטרף לתנועת ז'בוטינסקי בקישינוב. יחד עם העסקן הלל צבי בונפלד ז"ל (ראה כרך ששי, עמוד 4555) יסדו בקישינוב את הסניף הראשון של ברית הצה"ר. נמנה על העסקנים הפעילים של התנועה.

נשא לאשה את איטה בת חיים לרנר. כתועמלן מוכשר וחבר מרכז הצה"ר ברומניה, נתמנה בשנת 1935 ע"י זאב ז'בוטינסקי לתפקיד חשוב ב"קרן תל-חי", בו כיהן עד 1937.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5376). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5376