Volume 18

Page 5375

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לכל אחד מן הידידים שהיו זקוקים לעזרתו, בפרט בתקופה הראשונה אחרי עלייתם לארץ.

חדרו היה תמיד פתוח לידידים, ומי שלא היה לו לפי שעה גג על ראשו, היה מזמין אותו לגור אתו. בין אורחיו היה ד"ר ליאון ארנולד (גיסו של מנחם בגין) שנפטר בחדרו.

עבור קשריו ועזרתו לחברי המחתרת אצ"ל נכלא על ידי המשטרה הבריטית, אחרי ששוחרר המשיך בדרכו.

הקשר עם תנועת החרות ועם פעיליה נשאר חי ולבבי.

בשנים 1948-50 נשלח מטעם הסוכנות היהודית לפריס ולמינכן בקשר עם העברת פליטים.

בשנת 1952 נשא לאשה את אלזה בת דוד ויזנ פרוינד. הצטרף למיסדר בני-ברית בלשכת ד"ר יעקב פרנד שהיה ידיד נעוריו בקראקוב (ראה כרך שני, עמוד 612) שהיה גם קרוב למחתרת הלוחמת (אצ"ל) ולתנועת "החרות" אחרי קום המדינה.

זה שנים מאז דפקה הסכנה בליבו, עמד נגד התקפות הלב שלו. חבריו הזהירו אותו "תזהר", אך הפעם לא עמדה לו השיטתיות והדייקנות הרגילה שלו.

נפטר בתל-אביב, י"ב אלול תשכ"ה (9.9.1965). חשוך בנים היה.

צפורה אבולעפיה

נולדה בקוסוב (פולין), י"ג תמוז תרס"ג (8.7.1903). לאביה מאיר ריגלר (בית ציוני מכובד. הוא ואביו היו פעילים בחיים הציבוריים. אביה היה ציר בקונגרס הציוני השני) ולאמה אטיל בת שמשון שפירא (ממשפחת רבנים ידועה. דודה, אח אמה אטיל היה הרב מאיר שפירא ז"ל בלובלין, מייסד ישיבת לובלין המפורסמת).

קיבלה חינוך מסורתי, ועל יסודי בסמינריון למורים.

היתה פעילה בהסתדרות הציונית, קרן קיימת לישראל ויהודה הצעיר.

בשנות ה-20 נסעה לארצות הברית ושם הכירה את המהנדס בוסתנאי אבולעפיה מתל-אביב שהשתלם שם. ובשנת 1927 נישאה לו (ראה את הערך שלו בכרך זה).

באוגוסט 1928 כשחזר לארץ עלתה עמו לארץ.

היתה חברת הנהלת "ויצ"ו ארצית".

חברה ב"ועדת התיירות הממשלתית".

חברה בהנהלה הארצית של "הועד למען החייל" ושל "אילן".

השתתפה כציר בקונגרס ויצ"ו עולמי, ובוועידה העולמית של הברית העברית העולמית ובוועידה העולמית של בנות ברית בוואשינגטון.

חברת הלשכה הגדולה של מיסדר בני-ברית בישראל, ומכהנת בתפקידים בכירים במיסדר.

יוזמת הקמת מועדוני קשישים מטעם בני ברית.

המייסדת והיו"ר של המועדון הראשון שהוקמה ברמת-גן ושימש דוגמא להקמת מועדונים אחרים ברחבי הארץ.

יוזמת ומייסדת ויו"ר המועדון לאחי בני-ברית בבית בני-ברית בתל-אביב.

היו"ר הראשונה של פעולת האימוץ ההדדי בין לשכות בני-ברית בארץ ובחוץ-לארץ לקירוב אחי התפוצות לישראל.

ממניחי היסודות ל"ויצ"ו", "הועד למען החייל", "אילן" ו"איגוד הצרכנים".

חברת הנהלת האגודה למען העיוור בתל-אביב. חברת המועצה של ברית עברית עולמית, אחיעם, אקי"ם ועוד.

מאיר רובננקו

נולד בריגה (לטביה) בשנת תרע"א (16.5.1911). לאביו יוסף רובננקו (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו רבקה בת רפאל-מאיר ברקן. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

באוקטובר 1922 עלה לארץ.

המשיך ללמוד בת"א, והיה בוגר ביה"ס "אחד העם", ביה"ס התיכוני למסחר "גאולה" ואדמיניסטרציה ציבורית בעיריית תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5375). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5375