Volume 5

Page 2311

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בין הבנינים המפורסמים שהקים ברחבי ארצות-הברית: The Jewish Center, New York City The East Midwood Jewish Center, Brooklyn, N.Y. The Flatbush Jewish Center, Brooklyn, N.Y. Kings Highway Jewish Center, Brooklyn, N.Y. The Talmud Torah of Flatbush, Brooklyn, N.Y. The Magen David )Sephardic Community( of Brooklyn, N.Y. Temple Beth El, Belle Harbor, L.I. N.Y. Temple Beth El of Allentown, Pa. Beth Israel Of Washington, D.C Beth Shalom of Wilmington, Dela. עסק בציונות פעילה בכל הארצות שבהן עבד וחי. כיום הוא פעיל מאד בתנועה הציונית בניו-יורק. כמו כן, הגיש ומגיש עזרה למוסדות סוציאליים וצדקה בישראל ובארצות הברית.

ביתו משמש לבית עברי לעברים ולבני ארץ ישראל.

צאצאיו; רפאל (מהנדס אזרחי), נחמה (ארכיטקט, קשטן .)Designer and Decorator שניהם פעילים מאד בתנועה הציונית בניו-יורק.

רפאל קורלנד

נולד ביאסי (רומניה) בשנת תרכ"ו (1866) לאביו משה ולאמו איטה בת יחזקאל קורלנד (היה אחד מקבוצת התשעה הראשונים שעלו לזכרון-יעקב).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ עם הוריו בשנת תרמ"ב (1882) נשא לאשה את טובה בת אשר גראף (אחותם הצעירה של מיסדי המושבה זכרון יעקב - הירש ויוסף גראף). עלתה לארץ בשנת תרמ"ח (1888) ונפטרה במושבה, א' חשון תרס"ד.

הוא ואשתו התמסרו לעבודת האדמה והפכו להיות חקלאיים למופת. נטעו פרדס וכרם גפנים. מהראשונים שבנו ברכה גדולה למים עם אינסטלציה מודרנית, וכן מהראשונים שבנו להם בית מאבנים במושבה זכרוןיעקב.

העבודה החלוצית שלו בחקלאות "בהר הסלעים" הביאה לו את המות והוא צעיר - בן 28. אשתו טובה המשיכה עוד 11 שנה בהנהלת המשק ובגידול הילדים וחנוכם בבתי ספר בירושלים ובפריז.

נפטר בזכרון יעקב, כ"ז חשון תרנ''ג.

צאצאיו : אשר (מהנדס חשמלי בקליפורניה), משה (ראה את הערך שלו בכרך זה), רפאל ז"ל.

יוסף לישנסקי

נולד במטולה, בשנת תרמ"ו (1886). לאביו יעקב טוביה ולאמו עדינה. גדל בילדותו במושבה מטולה בשנותיה הראשונות וספג לתוכו את רוח הגבורה וההקרבה של ראשוני המושבה שעמדו בעוז בפני התקפות הדרוזים ושוסים אחרים ונאבקו קשה אף עם הטבע והאדמה הצחיחה שלא השביעה את עובדיה לחם. למד בבית-הספר של המושבה, התמחה בעבודה בשדה, ברכיבה ובשמירה ובגיל הבחרות הצטרף ל"השומר" ונמנה על החיל הבלתי-רשמי שיצג את כח היהודי החדש כלפי השכנים. שמר בבן-שמן ובמקומות אחרים בארץ והתמחה בקשירת קשרי שכנות וידידות עם הערבים ובהגנה על החיים והרכוש של אנשי-האדמה היהודים תוך שימוש בכל האמצעים הדרושים בתנא- המקום.

בהיות הסתדרות "השומר" קשורה קשרים ארגוניים ואידיאולוגיים עם מפלגת "פועלי ציון", שבאופן מילולי, ובמדת-מה גם בנטיה נפשית, התיחסו חבריה אל האכרים כאל יריב מעמדי, לא מצא יוסף את מקומו המתאים בחבורה זו. לשמור בחרוף-נפש על הבטחון הצבורי של אנשי-האדמה העברים - כן, זה היה לפי רוחו ונטיותיו, אבל להיות "אויב" לבני משפחתו, שגדל ביניהם והשתתף בעמלם הקשה, ולכל משפחת אנשי-האדמה החיים בתנאי חלוציות, - זה לא היה לפי רוחו, ולכן פרש מ"השומר" ויסד ארגון-שומרים חדש בשם "הנוטר". השתדל לרכז סביבו שומרים מבני הארץ שבשמירה יפעלו בכל דבר בהתאם לתנאי הארץ (סוסה אצילה, כפיה, עקאל, רובה, התנגדות בנשק לשודדים, רדיפה אחרי גנבים, יחסי שלום עם פלחים שקטים, הארחת שייכים,

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2311). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2311