Volume 5

Page 2310

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לועדת החקירה האנגלו-אמריקנית בירושלים (1946), מנהל משרד האו"ם של הסוכנות היהודית בניו-יורק (1946-1948), קונסול כללי של מדינת ישראל בניו-יורק משנת 1948, מונה לציר מוסמך בשנת 1950, סגן יושב ראש משלחת ישראל לאו"ם בשנת 1950.

צאצאיו: דניאל, ברוריה (מאשתו הראשונה).

צבי (הירש) יעקב גראף

נולד ביאסי (רומניה) בח' סיון תר"ג (1943) לאביו אשר ולאמו ינטה. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בתנועת "חובבי ציון" ביאסי (רומניה) שמטרתה היתה: "בית יעקב לכו ונלכה" (בילו) המטרד, שהבילויים קבעו בתכניתם.

נשא לאשה את מלכה בת ישראל ניאמצאן - בריל מבאקו (אחיו של חיים צבי בריל).

בשנת 1882 עלה לארץ עם אשתו וחמשת ילדיו והיה מהראשונים שהתישבו בזכרון-יעקב (1883).

הקים במושבה משק חקלאי ובית מלון, בלי לקבל כל עזרה כספית מהבארון וכו'.

לקח חלק פעיל במוסדות המושבה. חברת התיירות קוק שבחה מאד את בית המלון שלו, שהתירים מצאו בו אז מנוח ויחס חיובי בשעת בקורם בארץ-ישראל.

נפטר בזכרון-יעקב, י"ד תמוז תרס"ה (1905).

צאצאיו : שמואל ז''ל, אלתר פסח ז''ל, ג'ענעט ז''ל אשת נחמיה קורניי , צליק, ברכה אשת ישעיהו הויזר, רבקה אשת משה (מוריס) קורלנד (ראה את הערבים שלהם בספר זה).

אלתר פסח גראף

נולד ביאסי (רומניה) בשנת תרל''ח (1878) לאביו צבי הירש יעקב (ראה בכרך זה) ולאמו מלכה בת ישראל ניאמצאן - בריל , מבאקו.

בן 4 עלה לארץ עם הוריו שהתישנו במושבה זכרון יעקב והיו ממיסדיה.

קיבל חינוך בביה"ס במושבה והמשיך בביה''ס החקלאי מקוה ישראל. בגמרו את לימודיו נתמנה בתור מפקח חקלאי - מומחה על נטיעות הגפנים במושבות. עבר לנהל משק חקלאי ביסוד המעלה. כעבור 3 שנים חלה במלריה ועבר למושבה החדשה שנוסדה אז כפרסבא והיה מראשוני בוניה.

היה מהלוחמים נגד פקידי הבארון והתנהגותם והצליח להיות ממשוחררי האפוטרופסות של פקידות הבארון (1900).

בשנת 1902 נסע לארצות-הברית ואחרי פטירתו של אביו (1905) חזר לזכרון-יעקב והמשיך לנהל את המשק החקלאי ואת בית המלון גראף במושבה.

בשנת 1910 נשא לאשה את בלה בת אברהם ברקוביץ. השתתף בעבודה צבורית במושבה.

נפטר בזכרון יעקב, י"ט אלול תרצ"ג (10.9.33).

צאצאיו : כרמלה אשת אליהו לב, יהודה, צבי, יוסף.

משה מוריס (קורלנד)

נולד בזכרון-יעקב, י"ז חשון תרנ"א (1890) לאביו רפאל (ממיסדי המושבה זכרון-יעקב. ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו טובה בת אשר גראף , מבאקי (רומניה).

קיבל חנוך בביה"ס המקצועי של האליאנס (כי"ח) בירושלים, תחת הנהלתו של נסים בכר (ראה כרך א', עמוד 75) וגם בבית הספר L'Ecole D'Architecture, Paris & ואחרי שקיבל תואר ארכיטקט, עבד במקצוע זה בפריז, ארגנטינה, ברזיל, ומשנת 1914 עבר לניו-יורק ונתפרסם כאחד הארכיטקטים המעולים.

בשנת 1917 נשא לאשה את רבקה בת צבי (הירש) יעקב גראף , בת מושבתו (ראה את הערכים שלה ושל אביה בכרך זה).

התמחה במיוחד לבנין בתי כנסת, בתי ספר ובנינים צבוריים (ביניהם : בניני תלמודי תורה מרכזיים, בתי חולים ובתי חרושת).

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2310). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2310