Volume 14

Page 4511

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבר למוסקבה ועשה עושר רב.

נשא לאשה את רוחמה בת ר' יהודה דוד ובזיווג שני נשא לאשה את דבורה בת ר' דוד הלוי (לוין).

ברח מהבולשביקים והשאיר אחריו הון רב. גם תחנת רכבת מיוחדת ביערותיו. התישב בריגה וניהל שם בית חרושת לצבעים שסניפיו הסתעפו בליטא, שוועל ואסטוניה.

בשנת 1925 ביקר בא"י, קנה קרקעות בתל-אביב, רמת-גן ופרדס בחדרה ובמיוחד בחיפה. עד עליתו לארץ ביקר בה כמה פעמים.

בשנת 1933 עלה לישיבת קבע בארץ והתישב בתל-אביב.

יסד וניהל ביח"ר פלאניל לצבעים וביח"ר "צד" ברמת-גן. בנה שכונת בתים בהדר הכרמל.

השתתף בבנית בית הכנסת הגר"א בת"א והיה הרוח החיה בו. יסד ליד בית הכנסת קופות גמ"ח. הצטיין במיוחד גם בארץ בנתינת צדקה בסתר ותמך במוסדות ויחידים.

נפטר בתל-אביב, ה' שבט תשכ"ג (30.1.1963) והובא לקבורה בחלקת שומרי שבת בקרית שאול.

צאצאיו מאשתו הראשונה: עמנואל (מנחם מנדל) צי (צבליצקי), יצחק ליב (ליאו) צבליצקי ז"ל הי"ד, פייגה (פאני) אשת ל. אורקין, דוד צבליצקי, שמואל צבליצקי.

מאשתו השניה: גרשון צבליצקי , הרב שריה צבליצקי, פנינה אשת אבשלום קאופמן.

ד"ר יוליוס ולנטין

נולד בהונגריה, י''ט אדר ב' תרס''ח (22.3.1908). לאביו משה (נפטר בארץ בשנת 1955) ולאמו אירמה.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר האוניברסיטה הצ'כית בפרג. השתלם במשפטים, קיבל תואד דוקטור יוריס.

עבד כעורך דין.

היה סגן ראש הקהילה הנאולוגית בגלסקה בוס טריצה בצ'כוסלובקיה, יו"ר התנועה הציונית, ראש מכבי במקום.

בשנת 1943 נשא לאשה את מרטה בת הנריק (חייט) רוזנבאום.

בשנת 1949 עלה לארץ.

עבד בתור פקיד במשרדי נסיעות, פקיד הסוכנות היהודית.

סגן ראש העיר ומ''מ ראש העיר בנתניה. חבר הנהלת המפלגה הליברלית בנתניה. אח במיסדר בני ברית בארץ.

צאצאיו: חיים, גילה.

שמואל אשר למל וויספיש

נולד בירושלים, ב' שבט תרפ"ח (24.1.1928) דור שביעי בארץ.

לאביו הרב צבי ווייספיש זצ"ל (נכד הרב ר' נחום משאדיק מבוני הישוב בארץ ומתלמידי הגר"א) ולאמו מילכה בת ר' שמואל מוזס. קיבל חינוך מסורתי בת"ת ואח"כ בוגר ישיבת "עץ-חיים".

כידוע בנה הרב הגאון ר' זלמן ר' נחומס (כך כינוהו) בנו של ר' נחום משאדיק) זצ"ל אחיו של סבו הרב ר' אשל למל זצ"ל את שכונת מאה שערים בירושלים והיה ממיסדי בית החולים "בקור חולים" בירושלים, והיה עסקן ופעיל בחייה הצבוריים בירושלים בחוץ לחומות.

בספרו של הסופר יעקב גליס "דמויות בירושלים" כותב ארוכות אודות הגאון ר' זלמן ר' נחומס בפרק האחים לעווי (כי לעווי זה וויספיש). בשנת 1953 נשא לאשה את מינה בת ר' שלמה יחיאל מינץ. בחודש אייר תשכ"ב (1962), בחודש אלול תשכ"ג ובחודש אדר תשכ"ד יצא לחוץ לארץ (לאירופה) בשליחות המוסדות הלאומיים בעניני העליה והבאת עולים לישראל.

מתכונן לצאת לחו''ל שוב בעניני עליה.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4511). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4511