Volume 14

Page 4510

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נתמנה באותה שנה לעוזר מנהל כללי בנק אנגלופלשתינה (כיום בנק לאומי לישראל בע"מ).

בשנת 1949 נתמנה סגן מנהל כללי ובשנת 1957, לאחר פטירתו של המנהל הכללי ד"ר אהרן בארט (ראה כרך א', עמוד 371), נתמנה למנהל כללי משותף של הבנק.

סייע לפיתוחם של כמה ענפי כלכלה: השוק לנירות ערך, עסקי ההנפקות, הבורסה, אשראים למשקי ההתישבות העובדת, הקמת חברות להשקעות ועוד.

חבר מועצת המנהלים של "בצור" בע"מ ; "גזית" בע"מ; "חברה א"י בע"מ"; "חברת אפ"ב להשקעות בע"מ".

נשא לאשה את אלישבע בת גיאורג יפה. היה קשור בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מתחילתה וכיהן כיושב ראש מנהלי הבורסה. כן היה חבר בדירקטוריונים של "בנק אגוד לישראל בע"מ"; "חברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ; "אוצר לתעשיה בע"מ"; "אוצר לחקלאות בע"מ"; "בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ" ו"בנק ציפיקו בע"מ" ציריך (כל אלה הנן חברות בנות של בנק לאומי לישראל בע"מ).

כמו כן היה חבר הדירקטוריונים של "בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ"; "חברת דלק בע"מ" ; "מגדל" חברה לביטוח בע"מ; "חברת חמי טבריה בע"מ"; "פיתוח ונאמנות בע"מ" ו"דקו" חברה להשקעות בע"מ.

היה חובב אמנות וידיד נאמן לכל פעולה אמנותית ותרבותית.

נפטר בתל-אביב, ט' בניסן תשכ"ג (3.4.1963).

פייר (פנחס) גילדסהיים (הילדסהיים)

נולד בסומפולנו (רוסיה-פולנד), כ"ה סיון תרס"ג (20.6.1903).

לאביו אברהם מאיר הילדסהיים (בן הרב הירש הילדסהיים , ראש ישיבה בפרסבורג (אז אוסטריההונגריה), כיום ברטיסלאב, צ'כוסלובקיה. הסבא ר'הירש היה אחיו של ד"ר עזריאל הילדסהיים , שיסד את הסמינר התיאולוגי היהודי בברלין) ולאמו דבורה לבית קוטובסקי.

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

הובא ע"י אביו יחד עם עוד 3 אחים לארץ. פייר למד בבי"ס תחכמוני. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה 1914 גורש לדמשק ומשם הגיע לקושטא (תורכיה) ומשם לבית הוריו ברוסיה.

למד בשנים 1922-26 באקדמיה המלכותית למסחר ולהנדסה בלייעג (בלגיה).

בשנת 1927 נשא לאשה את מריה לבית ז'אוזניצ'ה (תאזיני).

בשנת 1930 התישב באנגליה.

הצטרף כשותף בשתי החברות ,Argee Co. Ltd. ; Gildesgame Bros. Ltd. שהתפתחו בתור יצרני ויצואני טקסטיל ועוד.

יו"ר ונשיא המכבי בבריטניה ואירלנד מאז 1946. חבר האקסקוטיבה של המכבי העולמי משנת 1946.

כיום, יו"ר המכבי העולמי.

עשה רבות להצלחות "המכביה" בארץ. מקדיש זמן והוצאות בהנהלת עניני המכבי במשרדו במשך כל ימות השנה. חיבר ספר "על המכבי ומטרותיו".

בצלאל יעקב צבליצקי

נולד בזגר (ליטא), כ"ז כסלו תרל"ג (סוף 1872) לאביו מנחם מנדל צבליצקי ולאמו דבורה גיטל בת שמואל. קיבל חינוך מסורתי. חי בראשית ימיו בעיר בויסק בלטביה.

היה חובב ציון נלהב.

ניהל בית מרקחת ובית מסחר לרפואות והיה גם תעשייתן.

בימי מחלה ומגפות היה מחלק תרופות חינם. היה ממקורביו של רב העיר בבויסק, שהיה אז הרב הגאון אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, רבה הראשי על א"י אח"כ (ראה כרך א', עמוד 66).

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4510). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4510