Volume 6

Page 2469

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלה החליטה לסדר אזור מיוחד למשקים והכפרים באיזור השרון ברמת-גן.

ב-1941 הועלה לדרגת D.S.P. (סגן מפקד, בדרגת מיור) ונתמנה למפקד המשטרה בתל-אביב. קיבל את המדליה M.B.E. בשנת 1933.

בשנת 1929 הדף עם הקצין הבריטי ריגס התנפלות על העיר. בשנות המאורעות 1936-39 הצליח במרצו ועוז רוחו להשתלט על המבוכה ששררה באיזור הנתון לפיקוחו ועזר להגנה ולבטחון הארץ.

נשא לאשה את רחל בת עקיבא דרקסלר מראש פינה. ב-1937 נסע לנוטינגאם (אנגליה) עבר קורס מיוחד לפשעים, ביולוגיה, צילום וכו' בעניני משטרה.

ביום ג' שבט תש"ב (20.1.42) הוזעק לבנין בתלאביב שבו הסתתרו חברי המחתרת (לח"י) שהכינו מוקשים במטרה להתנקש בקצין בריטי ידוע, והאסון קרה, שהוא, והקצין נחום גולדמן וגם הקצין הבריטי היו הרא שונים שהגיעו למקום ונהרגו מהתפוצצות מוקש.

נקבר בבית הקברות בנחלת יצחק.

בניו : עקיבא, יוסף.

יהושע נסים שי (בכר)

נולד בירושלים, י' תשרי תרס''ו (10.10.1905). לאביו שמואל בן יהושע ולאמו חנה בת צדיק ושרה דנון. קיבל חנוך מסורתי וכללי בירושלים, גמר את בית מדרש למורים העברים בירושלים, מוסמך למשפטים (משעורי הערב למשפט בירושלים).

היה פעיל בארגוני הנוער בירושלים. מזכיר מחלקת העליה של הסוכנות היהודית בירושלים משנת 1924 ועד קום המדינה 1948.

בשנת 1935 נשא לאשה את רבקה בת אהרן ווידה שמחה מירושלים.

פעל בשליחות הסוכנות היהודית, כמרכז העבודה בעניני עליה באירופא משנת 1946-47.

היה בשליחות לעדן בעניני עליה משם לארץ בשנים 1938 ו-1942.

היה חבר הועדה במשפטים שע"י הועד הלאומי ליהודי א"י.

שירת בנוטרות והיה חבר ההגנה.

בהקמת המדינה (1948) נתמנה למנהל שירותי עליה והתאזרחות במשרד הפנים.

חבר מועצת המנהלים של "עמידר", החברה הלאומית לשכון עולים.

חבר הועדה הבין משרדית לעדוד העליה מארצות המערב.

כתב מאמרים בעתונות בעניני עליה והאתזרחות.

בהוצאת שירותי מודיעין למדינת ישראל הדפיס בשנת, 1952 חוברת: "התאזרחות כיצד" ? בניו: שמואל, אהרן.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2469). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2469