Volume 14

Page 4518

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מבוקר עד ערב ישב בביתו מוקף עניים רבים ושומע לבקשותיהם. האריך אפו עמהם, לא רגז ולא התקצף. הרגיעם ודיבר עמם דברי נחומים.

השתדל לבנות בנין לתלמוד תורה ומשכנות לאלמנות. נתן מכספו חלק של ההוצאות וניהל בעצמו גם את המוסדות הללו.

לזכרו הוקמה מצבה בתלמוד תורה של הספרדים. בשנת תרל"ד (1874) כשלא יכלה העדה הספרדית לשלם את כל כספי-המס, הובא "הפקיד" למאסר. ראשי הקהלה הודיעו על המקרה לבארון ליאונל דהרוטשילד והוא שלח מיד מברק לבנקאי חיים אהרן ואלירו (ראה כרד ג', עמוד 1215) לשלם מאה לירות שטרלינג ל"פקיד" הכולל הנ"ל כדי שיצא לחופשה.

בסוף ימיו מילא גם תפקיד חשוב שני, שימש כראש בית-דין בירושלים. כעשר שנים לפני פטירתו נבחר ל"חכם באשי" (רב ראשי) בירושלים. מחמת סירובו המוחלט לקבל תפקיד חשוב זה, החליטו למנות במקומו את הרב אברהם אשכנזי. באדר שני תרל"ב (1872) כאשר התנפלו על ביתו גנבים ושדדו חלק מכספי העניים, השלים הוא מכספו את החסר כדי שלא יסבלו הנצרכים לתמיכה.

נפטר בירושלים, י''ז טבת תרמ"ה (1885).

דוד קורץ

נולד בטפליץ (צ'כוסלובקיה) בשנת תרפ"ה (19.1.1925).

לאביו שמואל קורץ (ראה כרך י"ג, עמוד 4248) ולאמו רחל בת ירוחם פישל נגל. גמר בגרות בתור אקסטניסט. למד חקלאות באו ניברסיטה העברית ברחובות.

עלה עם הוריו לארץ בשנת 1939.

משחר נעוריו הוא חבר "מכבי" והדריך את הנוער של המכבי בחולון.

כיום, יו''ר המכבי הצעיר בחולון.

נשא לאשה את יפה בת משה לוי (בוגרת הסמינר לוינסקי למורות בת"א).

התגייס ושירת בצה"ל במלחמת השחרור. עבד במשרד החקלאות באגף לשימור הקרקע. משם עבר לחברת החשמל בתפקיד אדמיניסטרטיבי והגיע לדרגת פקיד בכיר באגף הביצוע של החברה.

ממיסדי לשכת "השלושה" - בני-ברית בחולון. כיהן בתור מזכיר הלשכה שנתים. חבר בית דין כבוד הלשכה.

צאצאיו: שרגא, צבי (תאומים), בתיה.

המהנדס אלכסנדר זרחין

נולד זולטונושה, פלך פולטבה (אוקראינה) בשנת תרנ"ז (2.1.1897).

לאביו משה שמואל (חרשתן) ולאמו בלומה בת יהודה ליב לופאטה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ואצל הרב המקומי בעירו.

כשאביו החרשתן קיבל בשנת 1915 הזמנה משלטונות צבא הצאר במלחמת העולם הראשונה ליצור כמות גדולה של צנימים, זוהי בעיה טכנית. והנה הבן אלכסנדר בן ה-18 מציע פתרון בפיו ע"י המצאתו הראשונה - שיטת אדוי ודיסטילציה של הנוזלים. האב ניצל את ההמצאה והשיטה הצליחה למעלה מן המשוער. שיטה זו שוכללה במרוצת השנים ע"י מלומדים שוייצרים והפכה לנכס עולמי לשיטת ייבוש אידוי במכשירים מיכניים.

אלכסנדר רושם את הפאטנט הראשון על שמו מספר 14440. נעת הרישום זוהי כבר רוסיה אחרת שלאחר המהפכה. טרוצקי שהיה אז (בירידה) שר שירותי המדע והטכניקה הזמינו אישית. בפגישה נוכח מיסד הציקה (האיש האיום ביותר) דז'רדינסקי והם מחליטים לשלוח אותו ללנינגרד ללמוד. זרחין מסביר בפשטות שיהיה זה קשה ביותר, כיוון שהוא יהודי שומר מצוות ולא יסכים ללמוד בשבת ולכן וותרו לו.

בעת הלימודים הוא מפרסם תגלית חדשה, היא שיטת אלקטרוליזה של מגנזיום ומתכות קלות. הוא קורא להמצאתו בראשי תיבות ל.צ.ל.א. ("למען ציון לא אחשה") ושם זה (בלי שהרוסים ידעו את המלים של ראשי האותיות) מתנוסס על פרט הפטנט בכל חוברות המדע הרוסיות. עם גמר הלימודים, הוזמן תודות להמצאתו, שעוררה הד רב בין אנשי המדע הסוביטיים, לשמש עובד מדעי במכון הטכנולוגי עצמו.

אחרי שהתגלה פעילותו הציונית ופרטי "שם המצאתו" הנ"ל (ראשי תיבות), נאסר ע"י המשטרה החשאית ה"נ.ק.וו.ד." באשמת "פלשטינו-פוליזם" (חיבת פלשטינה). הוא יושב בבית הסוהר הלנינגרדי שנה, ומשם הושלך למחנה אסירים בסיביר. במחנה המשיך עבודתו. השלטון מכיר בכשרונותיו ומעבדה מוקמת בהנהלתו, ושם הוא משלים המצאתו הבאה:

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4518). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4518