Volume 14

Page 4536

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1951 עלה לארץ.

נתמנה כמנהל העתון היומי "הצופה", משתתף בקביעות במאמריו ב"הצופה" בשנת 1956 עם מיזוג "המזרחי" ו"הפועל המזרחי" נבחר כחבר המפלגה הדתית לאומית. בשנת 1959 נבחר למועצת עירית רמת-גן והיה חבר הנהלת העיריה עד אוקטובר 1961.

באותה שנה נתמנה ע"י משרד החוץ בתור קונסול כללי של ישראל במרסיל (צרפת).

כיום, ראש מחלקת ההסברה של המפלגה הדתיתלאומית.

בנו: אליעזר .

חיים שיף

נולד בלשצ'וב (פולין) כ''ג אדר א' תרפ"ד (28.2.1924).

לאביו דב ולאמו יפה בת חיים איזן .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית ספר פולני.

היה פעיל בתנועת בית"ר.

עלה לארץ בשנת 1937.

בשנת 1946 נשא לאשה את אילה בת בצלאל אנגלברג.

התגייס לצבא הבריטי ושירת ביחידת ר.ס.א. שהיתה מורכבת מבריטים, ערבים ויהודים בשנות 1940-45.

היה חבר בארגון צבאי לאומי ועבר קורס מפקדי אצ"ל בשוני. היה אסיר בעכו ובלטרון.

במלחמת העצמאות לחם בשורות אצ"ל בצה"ל בכיבוש העיר התחתית בחיפה והשתתף גם בפעולות קרביות אחרות בגליל (4 אחים היו הם. כולם היו מגויסים ביחידות קרביות. הצעיר בהם צבי שיף ז"ל נפל בקרב על יד-מרדכי בי"ד אייר תש"ח23.5.1948 בן 14 וחצי היה בנופלו).

משנסתימה מלחמת העצמאות רכש את מלון "וינדזור" בחיפה. הפיץ בין מכיריו 50% ממניות המלון והדבר הביא לו רווחים ראשונים, לאחר זמן מה מכרו את המלון להסתדרות הכללית. רכישת מלון וינדזור הצמיח בו רעיון לפיתוח רשת מלונות בארץ. בינתיים עבר גם לשטחי פעולה חדשים בביצוע עבודות קבלניות בת"א ובירושלים. היתה זו תקופת מעבר שלא הסיחה את דעתו ממטרתו העיקרית, שהיא - פיתוח המלונאות בארץ.

בשנת 1951 רכש את המגרש שעליו הקים את מלון "הנשיא" בירושלים.

בשנת 1957 רכש את מלון "אור-גיל" ושנה לאחר מכן הוא רוכש גם את הקולנוע "אור-גיל" שבאותו בנין. סמוך לתקופה זאת הוא מקים את "בריכת ירושלים" שנתפרסמה בשמה: "בריכת המריבה".

בשנת 1960 הוא מקים את קולנוע "חן" בירושלים.

מנהל בתי המלונות: "בני יהודה" ו"בית דולפין" בנהריה וחברת "סרטי חן" בתל-אביב.

חבר מועדון סקול ומועדון כלכלי.

בספר שהופיע "כך הם עלו", נמצא שמו ופרטים יחד עם שמואל דובינר, הלל דן, ראובן הכט ועובד בן-עמי.

בנו: דב.

זלמן יצחק אנוכי (אהרונסון)

(פס': ז. י. אנוכי) נולד בלאדי, פלך מינסק (רוסיה), עיר יוצר החב"ד, בתמוז תרל"ז (1877).

לאביו אברהם אהרונסון (רב בקרוצ'י, פלר מינסק. בנו של הרב יעקב אהרונסון , שהוא אביו של הרב הראשי לת"א-יפו והמחוז, ר' שלמה הכהן אהרונסון זצ"ל. ראה כרך א', עמוד 164) ממשפחת רבנים חסידי חב"ד מובהקים ולאמו בילה מרים .

למד בישיבות טלז וסלובודקה.

היה בן בית קבוע אצל הלל צייטלין .

סיפורו הראשון בעברית "הינוקא", שנתפרסם ב"השלוח" בשנת 1903 הכניס אותו מיד למקום מכובד בספרות. אחרי כן יצא לו מוניטין על ידי שורת המונולוגים שלו "ר' אבא" שהיה בעצמו קורא

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4536). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4536