Volume 14

Page 4540

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1932 בשליחות המוסדות הלאומיים למצרים ולסוריה, גם לאירופה וקושר קשרי תיירות באיטליה, שווייץ, צרפת ואנגליה.

בשנת 1934 הוזמן ע"י משה סמילנסקי (ראה כרך ג', עמוד 1126) לעבוד בהנהלת נטיעות פרדסים של יהודים אמידים מאנגליה ובחברת "יהודה" שגאלה אדמות בנגב ובצפון.

בשנות 1937-59 מנהל קופת מלוה וחסכון רחובות. שנרכשה ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ (בשנת 1961).

ממיסדי הגמנסיה המקומית ברחובות.

ממקימי קופת חולים עממית, ממניחי היסוד לאגודת חובבי המוסיקה, מועדון רוטרי ברחובות.

נשיא לשעבר של לשכת וויצמן - בני ברית.

פעל לעדוד השכונות ולהקמת מפעלי חנוך בהן, פעולה שזכתהו בסיכת ויצ"ו.

בניו: אלעזר גרנות (משורר מפ"מי, חבר קיבוץ "שובל"), נחום (מהנדס מים, שליח תה"ל במדינת גאנה).

ד"ר ג'ורג' ס. וייז

נולד בפינסק אשר בפולין, י"ב ניסן תרס"ו (7.4.1906).

לאביו נח זלמן שנייוייז ולאמו חיה בת זאב רבינוביץ .

בילדותו קבל חינוך מסורתי בחדר, ועם סיימו לימודיו בגמנסיה שבעיר לומז'ה, נתקבל כסטודנט לרפואה באוניברסיטת וילנה.

בהיותו בן 16 הועסק ככתב בשני עתונים בפולין. כחבר בתנועת "השומר הצעיר", נמנה בין חשובי הפעילים בתנועה הציונית בפולין ולאחר מכן בארה"ב ובמכסיקו.

בשנת 1926 עקר מפולין והתישב בארצות-הברית.

בשנת 1928 הוסמך "בוגר מדעי הטבע" מטעם אוניברסיטת "פורמן" B.S.ושנתיים לאחר מכן הוסמך M.A.כ"בוגר במדעי הרוח" Ph.D.באוניברסיטת "קולומביה" (1930).

בשנת 1950 השלים את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת קולומביה והוסמך כד"ר לפילוסופיה.

בשנים 1951-2 כיהן כמרצה לסוציולוגיה באוניברסיטת "קולומביה" ובשנות 1956-7 כיהן כפרופסור שלא מן המנין לסוציולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטת "מכסיקו".

בתקופת לימודיו הועסק כפקיד במשרד לתיירות וניהל סיורי תלמידים. כמו-כן עבד בחנות לדברי לבוש.

בהיותו בן 30 פנה לעסקים והחל בייצור נייר לעתונים. לאחר תקופה קצרה ארגן רשת מפעלים ברחבי ארה"ב ומכסיקו. לאחר פעילות של כ-10 שנים בחרושת הנייר פרש מעסוקו זה והקדיש זמנו לפעילות מדעית מכיון שלדבריו הגיע למסקנה כי יכול אתה לצבור כסף רב, אך לעולם לא תוכל לצבור מדע במדה מספקת. Head, George S. Wise & Co., since 1940, Pres., .1940Inter-Amer. Paper, since נשא לאשה (8.12.1933) את פלורנס בת חיים רוזנברג (מראשוני מתישבי רעננה, אשר במועד מאוחר יותר תרם את בנין ויצ"ו ברעננה).

במסגרת פעילותו הציונית הרבה בביקורים בארץ ישראל - נתקשר אליה, ומאז קום המדינה הקפיד לבקר בה לעתים תכופות.

בשנת 1949 נמנה על חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנים 1953-62 כיהן כיו"ר חבר הנאמנים שלה.

פעל רבות בארה''ב כנשיא "אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית" משנת 1951 ונבחר כנשיא הכבוד של האגודה.

תרם את הכספים לבנין "אולם וייז" באוניברסיטה העברית בירושלים.

במדינת ישראל השקיע, במסגרת חברת ההשקעות "כלל" בה הוא מכהן כיו"ר, וכמו-כן נמנה על מועצת המנהלים של מפעלי הנייר בחדרה.

בראשית שנת 1962 הוצגה מועמדותו לנשיאות האוניברסיטה העברית בירושלים כאחד משני המועמדים הראשיים. מועמדותו נדחתה בהשפעת "קואליציה" בין הישראלים והאנגלים תומכיו של פרופ' יואל רוקח (ראה כרך שביעי, עמוד 2895). כתוצאה מכך פרש ד"ר וייז מחבר הנאמנים של האוניברסיטה.

באותה תקופה פנו אליו ראשי הועד המנהל של "אוניברסיטת תל-אביב" והנהלת עירית ת"א בהצעה לכהן כנשיא "אוניברסיטת תל-אביב" הצעירה. וזאת מתוך הערכה לשילוב המוצלח שנמצא בו בין תכונות איש המדע והעסקן הציבורי ובין תכונות איש העסקים המצליח.

ב-4 ביולי 1963 החליט הועד המנהל של ה"אוניברסיטת תל-אביב" פה אחד לבחור בו לנשיא האוניברסיטה.

בתחילת שנת הלימודים תשכ"ד (1964) נכנס לעבודה.

הבטיח לעשות כל מה שביכולתו על מנת להעלות

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4540). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4540