Volume 14

Page 4566

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רות (לומדת באוניברסיטת תל-אביב - סוציולוגיה ומדעי המדינה) אשת שמואל שפיגלר (פקיד בנק סחר חוץ בנתניה).

צבי פרימק

נולד בז'יטומיר, פלך ווליניה (אוקראינה), כ' תמוז תרס"ד (25.6.1904).

לאביו אפרים פרימק (סוחר, מחסידי הרבי מצ'רנובולן ולאמו חיה בת צבי מץ (מחסידי מקרוב).

קיבל חינוך מסורתי ב"חדר" בי"ס עממי, גימנסיה, ובטכניון בז'יטומיר.

גורש מרוסיה כחבר חשוד בתנועת הנוער הציוני במחתרת.

בשנת 1925 עלה לארץ.

עבד בחקלאות, בשמירה, בהגנה ובפעולות בטחון במחוז חדרה והשומרון.

ביתו בחדרה שימש מרכז קשר אלחוטי בתקופת ההגנה בזמן המנדט.

שירת בנוטרות ובצבא.

בשנת 1929 נשא לאשה את סימה בת אברהם ליסקר (היא פעילה מאד באירגון האמהות העובדות ועסקנית בהנהלת "מגן דוד אדום" בחדרה).

חבר הנהלת הקואופרטיב של החיילים המשוחררים "היוזם" בע"מ מיום הווסדו והיו"ר שלה.

פעיל במוסד "אילנשול-פוליו" בשומרון ובחדרה.

פעיל בסניף מפא"י וההסתדרות בחדרה.

מנהל מחלקת מסי-עקיפין בעירית חדרה.

בתו: איריס (תלמידה).

ראה תמונתו בעמוד 4574 בספר זה.

אהרן מקלב

נולד בבראינסק, פלך גרודנאו (רוסיה) בשנת תרמ"ח (1888).

לאביו ר' מרדכי בן אברהם מקלב , (ראה כרך א', עמוד 2584) ולאמו רייכל בת ר' דוד אש (סוחר גדול בחומרי בנין בעיר סימיאטיץ, אשר עלה לארץ בשנת תר"ס (1900) והתישב בפתח-תקוה).

עלה לארץ בשנת תר"ס (1900).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס פיק"א והתמחה בפרדסנות.

עבד בפרדסי אביו וחברת "הנוטע" ובפרדסי הבצה שבפתח-תקוה.

צאצאיו: נעמי אשת חיים בלכר, רחל אשת יחיאל כהן, רות אשת יעקב פלז.

זוסמן (זיגה) יעבץ

נולד בלודז (פולין) ב' טבת תרס"ג (1.1.1903). לאביו ישעיהו יעבץ (ממשפחת ההיסטוריון זאב יעבץ ) ולאמו עדינה בת זלמן פרויד .

עלה לארץ בשנת 1919.

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

נשא לאשה את אסתר בת רחל (בת זאב יעבץ ) ומאיר (מקס) ברמן (נכדת ההיסטוריון זאב יעבץ (ראה כרך י"ב, עמוד 4052).

הצטרף לאגודת המכבי בת"א, י"ד תשרי תר"פ (8.10.1919).

התפקידים שמלא באגודת המכבי בת"א: חבר המועצה הטכנית, ראש מחלקה לאטלטיקה קלה, חבר ועד, ממיסדי מגרשי הטניס באגודת המכבי בת"א.

היה חבר במועצת "המכביה": 1, 2, 3, ו-4.

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

היה חבר "הועד הצבורי" שהיה מורכב באופן פריטטי מבאי-כח "הימין" ו"השמאל". מפקד ההגנה בעיר היה נבחר ע"י מרכז ההגנה ו"הועד הצבורי" הנ"ל (בועד היו אז ב-1931 חברים: ישראל רוקח אסטרמן, טולקובסקי, רוזנטל צ. שרייבר ויעבץ ).

בתחילת 1931 קיבל בפקודת מרכז ההגנה, מידי אברהם אכר (ראה כרך ט', עמוד 3256) את הפיקוד בהגנת תל-אביב-יפו כממלא מקום, והצליח במשימתו. כעבור כמה חדשים (באוגוסט 1931) מסר (באחד מחדרי מרכז קופת חולים ברחוב אלנבי, בנוכחות חברי המפקדה בת"א) את מיסדר הקבלה למפקד אבנר , שהיה ידוע בשם זליג (אלימלך זליקוביץ, ראה כרך ד', עמוד 1787) שמונה כמפקד העיר.

מנהל המחלקה "תברואה" (מלאכות ותעשיות רשיונות, שרות נקיון וכו') בעירית תל-אביב.

צאצאיו: רות אשת רפאל בלומנפלד, ישעיהו.

עו"ד גדעון מ. האוזנר

נולד בלבוב (פולין) תשרי תרע"ו (26.9.1915).

לאביו ד"ר דב (ברנארד) האוזנר (היה ממזכיריו של ד"ר תיאודור זאב הרצל. ציר ב"סיים" הפולני, קונסול של פולין בת"א. ראה כרך ט', עמוד 3316) ולאמו אממה בת מאיר וצירל לנדה .

קיבל חינוך עברי בגן ילדים ובבית ספר יסודי עברי בפולניה.

בשנת 1927 עלה עם משפחתו לארץ וגמר את

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4566). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4566