Volume 14

Page 4567

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המחזור הכ"א של הגמנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב. למד פילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובשנת 1941 סיים את חוק לימודיו בפילוסופיה. בשנת 1942 - בתורת המשפט.

בימי נעוריו השתייך לתנועת הנוער, "מחנות העולים". שנה בילה בהתיישבות בגניגר. היה פעיל בהגנה, בחי"ש ובנוטרות, וכן בשרות ההסברה של ההגנה ובשרות המשפטי שלה.

בימי מלחמת השחרור שירת בחטיבת ירושלים ובפיקוד רמלה כתובע צבאי בדרגת רב-סרן. אח"כ כיהן כנשיא בית משפט צבאי.

היה חבר המועצה המשפטית והועד המרכזי של הסתדרות עורכי הדין.

היה יועץ משפטי של "עלית הנוער" ושל "החברה הכלכלית הירושלמית".

היה פעיל במפלגה הפרוגרסיבית ומטעמה השתתף בקונגרסים ציוניים.

היה יו"ר המפלגה הפרוגרסיבית בירושלים.

הרצה באוניברסיטה על "דיני עסקים". פירסם מחקרים על נושאים משפטיים והיה פעיל בארגון המשפטנים.

כיהן כסגן יו"ר הליגה לידידות ישראל-אמריקה.

כיהן כסגן יו"ר האגודה למדעי-המדינה בירושלים.

נשא לאשה את יהודית בת נחום ליפשיץ (בעל דפוס והוצאת ספרים בירושלים).

מלא שליחויות באנגליה ובארצות הברית מטעם המוסדות הלאומיים.

ב-1.7.60 נתמנה ליועץ המשפטי עד 1963.

נתמנה בירושלים להיות קטיגורו של הרוצח הנאצי אדולף אייכמן , במשפט הרצח הגדול בהיסטוריה והפך בכשרון רב לדוברם של ששת מליון יהודים שנרצחו ע"י הנאצים בגרמניה במלחמת העולם השניה. 1600 מסמכים הגיש לבית המשפט המיוחד בירושלים מתוך ים של חומר כתוב. הביא 110 עדים אשר נמלטו מתא-הגזים, אשר ראו את הכל במו עיניהם.

הוא בחר את עדיו מתור רשימה גדולה, ערך את העדויות למען תואר השואה היהודית מכל צד, באשר לא תוארה בשום משפט ממשפטי הרוצחים הגרמנים, שקדמו למשפט ירושלים.

עמד בראש המשלחת הישראלית לטכסי הזכרון למרד גיטו וורשא שנערכו בוארשא (פולין) באפריל 1963.

סגן יו"ר ידידות ישראל שוודיה.

חבר פעיל בהנהלת הליברלים העצמאיים.

כיום, עו"ד עצמאי, בעל משרד בירושלים.

צאצאיו: תמר, עמוס-דב .

שלמה (סולומון) דוניץ

נולד בליפקני, בסרביה (רוסיה), כ"ד כסלו תרנ"ח (28.11.1898).

לאביו מנשה דוניץ (ראה בכרך זה), ולאמו רייזל בת משה ווייסמן.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבי"ס עירוני בעירו.

היה חקלאי וסוחר בתבואות בבסרביה (רומניה), כאשר המרכז היה בממלוגה, מחוז חוטין ובצ'רנוביץ שבבוקובינה.

תמר ברוב הארגונים והמפעלים הציונים.

העסיק חלוצים רבים שהיו בדרכים לארץ, וזה בשיתוף פעולה עם מחלקת העליה של הסוכנות.

ב-4.4.1944 עלה לארץ כפליט באניה "מילקה", אחרי שהשתחרר מגיטו צ'רנוביץ.

תעשיין וסוחר בדי ציור בתל-אביב.

תמך בארגוני המחתרות.

בניו: ישראל דוני (ראה כרך ח', עמוד 3177) משה ז"ל.

יוסף קוקיא

נולד בירושלים בשנת תרע"ה (1915).

לאביו בנימין ולאמו שושנה (רוזה) בת הרב נסים אלישר.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4567). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4567