Volume 15

Page 4679

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שמחה בקר

נולד בחלם (רוסיה) בפסח שני תרנ"ג (1893).

לאביו נתן בקר (סוחר) ולאמו בלהה בת שמחה.

קבל חנוך מסורתי וכללי.

עבד כטכנאי לשניים.

היה חבר המרכז של "צעירי ציון".

בשנת 1921 עלה לארץ.

בהתחלה עבד במקצועו כטכנאי לשניים. אח"כ יסד חבורת "אחדות" לבנין. הקבוצה הראשונה שהתאחדה לבנין. הם בנו את בניני שכונת בורוכוב ברמת-גן.

בשנת 1923 נשא לאשה את אסתר בת ברוך גרזובסקי. בשנת 1923 היה ממיסדי "סולל בונה", המשרד הקבלני לעבודות צבוריות וחבר הנהלתה.

היה חבר ההנהלה ומנהל חימ"ר (תעשיה לחומרי בנין).

בימי מלחמת העצמאות היה ממונה בהתנדבות על הרכוש הנטוש מטעם צה"ל בתו: בלהה אשת פרופ' אריה שנברג.

משה גודלשטיין

נולד בועלקי ברעז (רוסיה הקרפטית, כעת רוסיה. לפני כן צביה), ו' אייר תרנ"ז (8.5.1897).

לאביו חיים יוסף גולשטיין ולאמו שרה בת שמואל יהודה שטייגר. קיבל חינוך מסורתי בישיבות וכללי בתיכון.

מייסד ומנהל דפוס והוצאת ספרים "נקודה" במונקאץ-פרג, מיסד ועורך שבועון "אידישע שטימע" ביידיש, מיסד הירחון "אידישע רעוויי" בגרמנית.

בשנת 1920 נשא לאשה את שרה מלכה בת יעקב זיסקינד. היה סגן יו"ר בפועל של המפלגה היהודיה בצכסלובקיה, סגן יו"ר הסתדרות בתי הספר העבריים ברוסיה הקרפטית, חבר הקורטוריון של הגמנסיה העברית במונקאץ.

ממיסדי וממארגני התנועה הציונית ברוסיה הקרפטית. יו"ר בפועל של הנהלת המחוז של כל הסתדרויות הציוניות ברוסיה דקרפטית (1920-33).

ומארגני תנועת המזרחי בצכוסלובקיה ונשיאה משנת 1933-39.

ב-27.4.1939 עלה לארץ.

מנהל בנק "יניב" של ההתישבות הדתית, חבר הועד הפועל של הפועל המזרחי.

בתפקידים שונים: ראש מחלקת הארגון, ראש מחלקת ההסברה, מרכז הועד הפועל.

חבר הועד הפועל של הסתדרות "הפועל המזרחי" בא"י.

כיום, ראש מחלקת הנכסים ומנהלה (משנת 1953).

היה ציר הקונרסים הציונים החל מי"ח עד כ"ה מטעם הפועל המזרחי".

כתב מאמרים בעתונות: "זשידי סמלה" (הונגרית, בבודפסט, 1915-19) ;"יידישע שטימע" (ביידיש, מונקאץ 1929-39) ;"זשידו נעפלאפ (הונגרית. אוזהורוד, רוסיה הקרפטית 1920-28).

בניו: יצחק, שמואל יהודה.

אליעזר גפן

נולד ינובה (ליטא) בשנת תרל"ח (1878).

לאביו אברהם גפן ולאמו חנה בת יהודה לייב ברמן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בליטא.

עסק במסחר מנופקטורה.

היה חבר פעיל בהסתדרות הציונית בלודז (פולין).

בשנת 1921 נשא לאשה את לאה בת ירוחם פישל כהן.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4679). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4679