Volume 15

Page 4680

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בערב פסח תרפ"ה (1925) עלה לארץ.

נטע יחד עם אחיו צבי ז''ל ומרדכי ז"ל פרדס גדול בן 150 דונם ליד רמת גן, שהיה ידוע כ"פרדס גפן".

הפרי הדר מפרדסו קבל פרסום בין-לאומי. קבל פרס ראשון בתערוכת פרי הדר ארצית שהתקיימה בשנת 1927. הנציב העליון הבריטי לורד פלומר מסר לו אישית גביע כסף.

בשנת 1926 היה מהמתישבים הפעילים והראשונים ברמת-גן.

היה חבר באגודת הפרדסנים, חברת פרדס בע"מ.

גאל את אדמות סרפנד אל-חרב (כיום - "כפר ארגנטינה").

לוחם למען עבודה עברית בפרדסו אשר שימש מקום תעסוקה לפועלי רמת-גן בימים ההם (החל משנת 1925 ועד 1945).

נפטר בתל-אביב, כ"ז אייר תשי"ב (22.5.1952).

בניו: אברהם (מהנדס בתה"ל), יעקב (עורך דין, יועץ משפטי בבית המכס ביפו).

דוד גלעד (שמטרלינג)

נולד בקופיצ'נצי (מחוז טרנופול, גליציה) בשנת הר"ן (12.11.1890).

לאביו יוסף שמטרלינג ולאמו חיה בת קופיל פרידמן. קבל חינוך מסורתי בטרנופול, ובאוניברסיטאות: בלבוב ווינה - פילוסופיה ומשפטים.

היה פעיל בתנועת הנוער הציוני בעירו.

בשנת תרע"ד (1914) עלה לארץ.

היה חבר אגודת "הרועה".

בשנת 1922 נשא לאשה את יהודית כהן. חקלאי בכפר אוריה ובדגניה א'.

עסק בהוראת טבע וחקלאות.

בשנת 1929 שליח מטעם הקבוצה להדרכה ב"גורוניה" בפולין.

בשנת 1935 שליח מטעם "דבר הקבוצות" להדרכת "מכבי הצעיר" בגרמניה.

כתב מאמרים ב"דבר" במוסף הספרותי וב "הפועל הצעיר".

חיבר ספרים: "האדם והטבע'" ; "בין ירדן לכנרת" ("עם עובד", תשי"ב, בעברית).

נפטר בדגניה א', כ"ט אייר תשי"ז (30.5.1957).

משה טופל

נולד באוסטרוביעץ (פולין) בשנת תרפ"ג (26.6.23).

לאביו דוד אליהו טופל (מצאצאי הש"ך, נכד הרבי מאוסטרוביעץ, ראה כרך י"ג, עמוד 4252) ולאמו בתיה בת אליעזר ווארטמן. קיבל חינוך מסורתי וחינוכי.

עלה לארץ בשנת 1935.

שירת 6 שנים בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה לפי בקשת הגיוס של המוסדות הלאומיים.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4680). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4680