Volume 15

Page 4687

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה אהוד על הבריות, הצטיין בסגולות תרומיות וידו היתה פתוחה לעזרת הזולת ולצרכים לאומיים וצבוריים, אם-כי מצבו החומר- היה דחוק.

נפטר בי"ז באייר תשי"ז (18.5.1957) והובא לקבורה בבית-העלמין במגדיאל.

צאצאיו: אסתר אשת אפרים רוזלר (נמנתה עם מפקדי "בית"ר" ו"אצ"ל" הראשונים בתל-אביב וכעת עסקנית נודעת של "חרות''), חוה אשת אוטו פרונר (גננת), גרשון (חקלאי, בוגר מקווה ישראל, מפעילי "אצ"ל" ו"לח"י" וכעת עסקן בתנועת ''חרות" ויושבראש הסניף שלה במגדיאל), חיים (מתגורר בברוקלין שבאמריקה), צפורה אשת דוד רחמני. נכדיו: מנחם, נילי אשת איתמר הר-אבן, גיורא, נורית, זלמן-שניאור (שינה את משפחתו: לאמציה, במקום אנצילביץ), אשר, לאה, משה, חגאי, דיבה, אילנה אשת חיים שוהם, פנחס. (מ.ה.)

אברהם יצחק צוקרמן

נולד בגדרה, י"ז אייר תרע"א (15.5.1911).

לאביו שלמה זלמן צוקרמן (אבינועם . מראשוני הבילו"יים שנמנו על דיירי בית "אנטון איוב" שבפרדסי יפו ועבר עם חבריו במקוה ישראל והיה בין מיסדי המושבה גדרה. ראה כרך שני, עמוד 658) ולאמו רבקה (ראה כרך שני, עמוד 853) בת ר יהודה ליב חנקין , מבוני ראשון לציון (ראה כרך שני, עמוד 679) ואחיה היה יהושע חנקין, גואל הקרקעות. (ראה כרך שני, עמוד 752).

גמר את ביה"ס העממי בגדרה והמשיך לימודיו בגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב. טרם סיים לימודיו נפטר אביו, והוא, הצעיר בן 17 חזר הביתה ונכנס לעבודה במשק. מלא מרץ עבד בשדה ובכרם. שדה הפעולה היה צר בשבילו. בימי החורף עבר לעבוד באריזה, והיה לאורז מוסמך בהברת "האורז". נשלח ע"י הברת "גן-חיים" ללמוד אח האריזה המודרנית בבתי אריזה מודרניים בקליפורניה. במשך שנתים למד בקליפורניה את תורת האריזה, ובערבים למד והשלים מה שלא הספיק ללמוד בגמנסיה הרצליה בת'יא. עבד בחברת "של" בתור אחראי על הנסיונות של רסוס בחמרים חדשים שונים נגד מחלות וכנמות שחורות ואדומות בפרדסים שונים. כמה שנים גר בקניה ובאוגנדה יחד עם אשתו רוחמה לבית ריטומסקי ועם שני ילדיו חזר לארץ.

הקים בגדרה משק גדול. על שטח של 400 דונם נטע פרדס. גידל בננות, התעסק בגידול סלק סוכר וכותנה. לא היה גבול לפעילותי ואהבתו את השדר. והמטע. היה בעל כח עבודה יוצא מגדר הרגיל.

נקטף בדמי ימיו, והוא רק כבן 52 שנה.

נפטר בגדרה ביום ז' כסלו תשכ"ג (4.12.1962).

צאצאיו: תלמה, שלמה.

נחמה בן-אורה (צוקרמן)

נולדה בגדרה בשנת תרנ''א (5.1.1891).

לאביה שלמה זלמן צוקרמן-אבינועם (ראה כרן שני, עמוד 658) ולאמה רבקה (ראה כרך שני, עמוד 853) בת יהודה ליב חנקין (ראה כרך שני, עמוד 679) שהיו מהבילויים וממיסדי מושבת הבילויים גדרה.

סיימה את בית הספר דעממי בהנהלתו של המורה ראם ז"ל. למדה את השפה הצרפתית על בוריה בשעורי ערב.

בשנת תר"ע (1910) נסעה לארצות הברית והמשיכה ללמוד באוניברסיטאות שונות במקצעות שונים. התפרנסה מנתינת שעורים בעברית.

לפני מלחמת העולם השניה חזרה לארץ ולימדה אנגלית ועברית בבית ספר בתל-אביב בהנהלתו של מר פלר . אח"כ לימדה בבית הספר העממי שעל שם פינס בגדרה. רכשה שיטות לימוד חדשות בארץ על מנת להעבירן לבתי-הספר העברים בארצותהברית, שם השראה על התלמידים מרוח ישראל ומאהבת ישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4687). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4687