Volume 15

Page 4688

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בכל מקום שלמדה, בארץ ובארצות הברית, המנהלים, חבר המורים והתלמידים אהבוה וכבדו אותה, על נאמנותה ומסירותה לתלמיד בהקדישה להם את כל זמנה.

אחרי שבקרה שוב לכמה שנים בארצות הברית לשם הפצת השפה העברית, חזרה לארץ בשנת תש"ד (1960) ותכניותיה היו מרובות.

כעבור חדש ימים, עוד בטרם הסתדרה, התמוטטה ונפטרה בגדרה ביום י"ד כסלו תשכ"א (3.12.1960).

צאצאיה: אביבה אשת איזיה אש, אבי בן-אורה (רופא כללי ומנתח עינים בארצות-הברית).

שלמה כהן - ויסברג

נולד ביאסי, בסרביה, בשנת תרב"ו (1866).

לאביו משה אהרן כהן. קיבל חנוך מסורתי בחדר ולמד בעצמו שפות זרות. צרפתית ידע היטב.

בשנת תרמ"ד (1884) עלה לארץ.

אחרי יסוד המושבה "מזכרת בתיה" - היא עקרון בשנת 1884, היה הוא כעבור שנים בין הראשונים שהצטרפו ל-11 המתישבים הראשונים.

נשא לאשה את חנה בת פנחס ליב גוטמן (נולדה בסקולן - בסרביה. בת 16 היתה כשעלת לארץ. מהראשונות, יחד עם הרבנית הינדה אשת הרב משה המאירי - אוסטרובסקי יסדו את הויצו. היא פעלה בעזרה לזולת, לינת הצדק, ביקור חולים וכו'. נפטרה בעקרון ב' שבט תרצ"ו - 26.1.1936).

היה שנים רבות בעל סוכנות וואקום - נפט רוסי וכן בעל טחנת הקמח הראשונה במושבה והסביבה.

היה גם חקלאי.

שנים רבות היה חבר ועד המושבה ואח"כ מוכתר המושבה. פעל רבות להגנת המושבה מפני דשכנים הערבים.

מריפוי בלתי מוצלח התעוור. וכתוצאה מכך הוטלה פרנסת המשפחה על אשתו (וגידול 7 ילדים). היתה ידועה כבעלת מרץ, אימון וישרה. הערבים מהמחוז קראו לה "אל-מסקוביה", והיו מפקידים אצלה את תכשיטיהם וכו'.

מכרה את טחנות הקמח ופתחה חנות מכלת ואטליז.

נפטר בעקרון, י''ז תשרי תש"ח (1.10.1947).

צאצאיו: פנחס ליב ויסברג ז"ל, משה אהרן ויסברג, חיה רחל אשת יצחק אבי-משה, ברוך צבי ויסברג, שמואל לבנון ראה כרך ה', עמוד 2156), חוה אשת יהודה אלבנאי, מרדכי ויסברג.

יהושע זאב הלוי ברסלב

נולד במיר, פלך פינסק (הידועה בישיבתה הגדולה) בשנת תר"ל (1870).

לאביו ר' שלמה צבי בן אהרן יצחק הלוי, ממשפחת אפשטיין, ולאמו אסתר בת הרב טיקטינסקי ראש ישיבת מיר. אביו היה תלמיד חכם גדול וירא שמים.

קיבל חינוך מסורתי בחצר ובישיבת מיר הידועה.

שירת בצבא הרוסי במשך 4 שנים ואח''כ בחיל מילואים. היה תמיד מקפיד בנקיון ובסדר. מפקדו היה מעמידו כדוגמא של חיל טוב בפני יתר החילים. וכשמפקדו היה רואהו בכל בקר מתפלל, היה תופח על גבו ואומר, הנה האציל הירושלמי (ירוסלימסקי דבורנין).

נשא לאשה את חנה בת ר' יעקב שמושקוביץ ממיר (עסקה בענינים סוציאליים. הכנסת כלה גמילות חסדים ועוד).

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4688). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4688