Volume 11

Page 3723

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל במצרים ברציפים ובמכבי.

עלה לארץ בשנת 1920.

היה פקיד בכיר ב"אוצר".

היה מזכיר "פלסתין אקספרס".

היה פעיל : בהגנה, חבר ועד קרן היסוד, כופר הישוב ומגבית ההתגיסות.

היה מנהל כללי של לשכת המסחר תל-אביב-יפו.

היה נספח כלכלי ומסחרי בצירויות ישראל בצרפת ובארצות בנלוקס.

והיה מנהל המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית.

בין השנים 1928-36 מ"מ הקונסול הבלגי בתלאביב-יפו.

שליחות בחו"ל : חבר המשלחת המסחרית ללבנון (1928), מזכיר המשלחת של לשכות המסחר העבריות והערכיות בישראל לאיטליה (1931), נציג לשכות המסחר העבריות לתערוכה הקולוניאלית בפרים (1931), בשליחות משלחי הפרי הישראלי לאנגליה (1931), בשליחות תערוכת יריד המזרח לבלגיה (1933), בשליחות לשכת המסחר ת"א-יפו לצרפת, איטליה, שוייץ ובלגיה (1933), מנהל הביתן הארצי-ישראלי ביריד המזרח בבארי (איטליה 1933), בקור בבלגיה עם חברת התערוכות הבלגיות בחו"ל והנהלת יריד המזרח בתל-אביב (1934), מנהל הביתן הבלגי ביריד המזרח בת"א (1934).

בשליחות כלכלית לתורכיה יחד עם אליהו אפשטיין (היום - אילת) מטעם הסוכנות היהודית (1938), מנהל הביתן של הסוכנות היהודית בתערוכת איזמיר - כנ"ל (1939), חבר המשלחת הארצי-ישראלית הכלכלית לעניני מכס והסכמים מסחריים לסוריה וללבנון (1940), מזכיר המשלחת הכלכלית הארצי ישראלית לאנגליה (1945), ציר לשכות המסחר הישראליות לקונגרס הבינלאומי של לשכות המסחר בבריסל (1947), ציר לשכת המסחר תלאביב-יפו לקונגרס ה-11 של לשכת המסחר הבינלאומית במונטרה (שוייץ 1947), מרצה-אורח באונברסיטה בלוזן בחסות לשכת המסחר שוייץ - ישראל (1947), בקור ללשכות מסחר וארגוני תעשינים וכן גם המיניסטריונים למשק לאומי בצרפת ובהולנד (1947), חבר המשלחת מטעם משרד החוץ הישראלי ליריד המזרח בבארי ולמשרד לסחר חוץ במילאנו - איטליה (1949), נספח כלכלי ומסחרי בצירויות ישראל בצרפת ובארצות בנלוקס (1951).

חבר האגודה: למדיניות חוץ, האגודה המזרחית לישראל, האגודה לקידום המדע.

קבל אותות כבוד : מהממשלה הבלגית ומהממשלה הצרפתית.

היום מנהל אדמיניסטרטיבי של הפקולטות למשפט ולמדעי החברה באוניברסיטה העברית (ירושלים) בתלאביב.

בנותיו : עליזה אשת המהנדס יגאל גרא (בן גרו קרישבסקי), צפורה אשת דניאל גור ז"ל (נכדו של הבילואי דב חיים חיסין ז"ל) כיהן כשלישו של רב-אלוף יגאל ידין (הרמטכ"ל) ומלא תפקידים בכירים במשרד הבטחון.

יעקב יצחק קרמינר

נולד בסוקול (מזרח גרמניה) בשנת תרס"ב (5.5.1901).

לאביו שלמה קרמינר (סוחר מסטניסלב) ולאמו חנה בת ר' יעקב יצחק נטר. קבל חנוך מסורתי-עברי בחדר ובישיבה.

עלה למונטריאל (קנדה) בשנת 1920.

מפעילי המזרחי וממקימי מוסדותיה בקנדה.

יסד יחד עם שותפו ירחמיאל זביצקי את בית החרושת לשקים THE WORKMEN BAY CO. LTD. במונטריאל.

נשא לאשה את איטה בת ר' נחום לוינקרוין. ממיסדי "ישראל הצעיר", גמילות חסדים, HEBREW FREE LOAN ASSOCIATION חבר בהנהלת בית החולים סיני, מרכז איחוד בתי התלמוד תורה, FADERTION OF JEWISH ועוד. PHILANTRORIS

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3723). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3723