Volume 15

Page 4775

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר מרכוס (מרדכי) קרמר

נולד בפרנצטל (בוקובינה) בשנת תרמ"ז (27.10.1887).

לאביו חיים קרמר ולאמו ברטה ( ברכה) בת ישראל סאטינגר. קיבל חינוך מסורתי וכללי. חניך הגמנסיה והאוניברסיטה בצ'רנוביץ, הוסמך לד"ר למשפטים.

בשנת 1920 נשא לאשה את ביאנקה בת מאיר נויברגר. היה מנהיג פעיל של יהודי בוקובינה.

אחרי פטירתו של ד"ר מאיר אבנר (ראה כרך ד, עמוד 1648) המנהיג הרשמי של יהודי בוקובינה. נבחר הוא במקומו.

משנת 1913 היה ציר ציוני בוקובינה בכל הקונגרסים הציונים.

בשנת 1937 ביקר בארץ. נבחר ע"י הסוכנות היהודית בירושלים יחד עם יוסף שפרינצק (ראה כרך ד' עמוד 1597) למשלחת לקונפרנציות חשובות בפולין.

בשנת 1938 ביקר שנית בארץ.

בשנת 1940 עלה לארץ לישיבת קבע.

ניהל מחלקה חשובה במשרד הפנים במדינת ישראל.

נשיא האגודה האקדמאית העולמית "העיגול".

היה פעיל בין מנהיגי יהודי בוקובינה בארץ. היה עורך בהתנדבות בעתון "אוסט יידישע צייטונג''.

הוציא עתון מדיני "זוג אונד מונטגס צייטונג" בצ'רנוביץ.

השתתף בפירסום מאמרים בעיתונות בארצות שונות.

הוציא "אלמלנך" יהודי בשפות שונות בצ'רנוביץ ושבועון בארץ בשם "המזרח".

היה פעיל במגבית ההתגייסות.

היה ממעריציו הנלהבים של פרופ' צ. פ. חיות (ראה בכרך זה, בעמודים 4649-4655).

נפטר בתל-אביב, כ"ג סיון תשכ"ד (3.6.1964) והובא לקבורה בנחלת-יצחק.

בתו: רות תורה קרמר השתלמה בכימיה וביאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נפטרה בת"א י' בסיון תש"ח (17.6.1948).

שבתאי (קלוגמן) קשב (ק. שבתאי)

נולד בתשרי תרנ"ט (ספטמבר 1898) בפינצ'ב, (פולין).

בהיותו תינוק עברו הוריו לגור בזבריצה, שם גדל ונתחנך עד גיל בר-מצוה.

אחר כך גלה לכמה מקומות תורה, ולמד אצל רבנים גדולי תורה. וכן למד לימודים כלליים.

בתרפ"ה (1925) עבר לגור בוורשה, ועבד בלשכה הארצית של הקהק"ל.

בתרפ"ו התחיל את עבודתו העיתונאית : פירסם ב"היום" פיליטונים בחתימת "שבתאי חכם" (תרגום שם משפחתו "קלוגמן"), וכן ספורים בחתימתו המלאה.

בשנים 1944-1941 היה עצור בגיטו קובנה, ליטא.

לאחר המלחמה היה בין מיסדי הועדה ההיסטורית היהודית בפולין, וחיבר כמה עבודות על גורל היהודים בשנות השואה בכמה וכמה ארצות.

בשנים 1948-1945 שימש כתבה של סוכנות הידיעות "סט"א", וכן של עתונים בעברית ובאידיש במשפט נירנברג.

מסוף 1948 ועד ראשית 1964 היה חבר מערכת "דבר", ומאז - בפנסיה, אך משתתף בקביעות בעתון.

מלבד מאמריו המרובים ב"דבר", פירסם מאמ

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4775). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4775