Volume 15

Page 4776

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רים גם בכתבי-עת אחרים, בחתימות שונות: משה שנפלד, טוביה החוטא, ועוד. כן פירסם שורת חוברות מחברתו "כצאן לטבח ?" הוכנסה על ידי משרד החנוך לתכנית בחינות הבגרות.

החוברת יצאה לאור בכמה לשונות.

זכה ב"פרס סוקולוב", תשכ"ד, של עירית תלאביב על מאמריו ורשימותיו שנתפרסמו במשך שנים.

ד"ר מיכאל בר-זוהר

נולד בתרפ"ח-1938 בסופיה, בולגריה. עלה לארץ בתש"ד-1948.

סיים לימודיו התיכוניים בבית-הספר התיכון העירוני ה' בתל-אביב, ב-1956.

את שירותו הצבאי עשה בחיל-האויר. עם שחרורו, ב-1958, הועסק כעורך המדורים המדעיים ב"דבר השבוע", "גלי צה"ל, "במחנה גדנ"ע, "דבר לילדים", וכן תסכיתי מדע דמיוני ותכניות אחרות ב"גלי צה"ל" וב"קול ישראל". בתש"ט-1959 סיים את לימודי התואר הראשון בכלכלה וביחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים.

את לימודי התואר השני שלו השלים באוניברסיטה של פאריס בתשכ"א-1961.

נשאר בצרפת, כדי להכין את עבודת הדוקטוראט שלו על הנושא "יחסי ישראל צרפת בשנים 1961-1948".

בשנת 1963 הוענקה לו על עבודתו זו התואר "דוקטור למדעי המדינה", במסגרת החוג העליון למדעי המדינה המסונף ל"מוסד הלאומי למדעי המדינה" שליד אוניברסיטת פריס.

עיבד את עבודת הדוקטוראט שלו לספר, שנתפרסם בצרפתית ועורר ענין בחוגים נרחבים. ספר זה יצא בצרפתית בשם "סואץ" בהוצאה "ארטס פאיאר" בפאריס, ובערית בשם "גשר על הים התיכון" בהוצאת "עם הספר" תל-אביב.

בקיץ 1964 חתם חוזה עם הוצאת "ארטס פאיאר" בפאריס על הכנת שורת ספרים על נושאים שונים, כבחירתו.

הספר הראשון, בשם "צייד המדענים", פרי מחקר ממושך של כמה חדשים, יצא לאור בסוף מארס 1965 בצרפתית ובעברית (פרקים מן הספר מתפרסמים בהמשכים בתוספת השבועית "הארץ").

בד בבד עם לימודיו, הן בארץ והן בחוץלארץ, שימש כעתונאי. למן שנת 1961 שימש ככתבו של "למרחב" בצרפת. בועידה על תפקיד המדע בפיתוח ארצות חדשות, שנתכנסה ב"מכון ווייצמן", שימש כקצין-העתונות של המכון.

זכה ב"פרס סוקולוב" לעתונות של עירית תלאביב על ספרו "גשר על הים התיכון" (יחסי צרפתישראל), שיצא בהוצאת "עם הספר" בתל-אביב.

פרופ' צבי שרפשטיין

נולד בתרמ"ד (15.3.1884) בדוניביץ, פלך פודוליה (אוקראינה).

להוריו: דב פרבשטיין וחנה לבית בוקסיר. למד מפי מורים משכילים תנ"ך ותלמוד וספרות. בהיותו בן י"ז, ראה פרי-עטו אור בעתונים "המליץ" ו"הצופה".

בשנת כ"א לחייו עבר לגליציה, ושם היה מורה ומנהל בתי-ספר עברים שנקראו בשם "שפה ברורה" בבזיזני (1906) וטרנוב (1909) בפולין, אך נבחר למנהל הלשכה הפדגוגית של הסתדרות המורים העברים באוסטריה עד 1914.

בימים ההם פירסם בקביעות מאמרים בשבועון "המצפה", שיצא לאור בקראקא.

עם פרוץ מלחמת-העולם הראשונה (1914), היגר לארצות-הברית, ושם נתמנה לעורך ספרי לימוד בלשכת החינוך של הקהילה בניו-יורק, וכן ערך ירחון מנוקד לילדים "שחרות".

שימש כמורה, ופרופיסור, בבית-מדרש למורים שליד הסמינר התיאולוגי בניו-יורק, בכהונה זו כיהן כארבעים שנה.

בניו-יורק ייסד הוצאה מיוחדת לספרי לימוד בשם "שילה", והספרים נתקבלו גם בתפוצותישראל אחרות.

על זכויותיו והישגיו נתכבד בתואר "דוקטור כבוד", על-ידי הסמינר התיאולוגי בניו-יורק וכן על-ידי המדרשה ללימודי היהדות בשיקאגו.

בעל תואר .D.H.L. על ספרו "היה אביב בארץ" (אוטוביוגראפיה) הוענק לו "פרס לואיס למד" באמריקה, ועל ספרו

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4776). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4776