Volume 16

Page 4947

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הלסינגפורס), שהופיע בתדפיס לחוד; חבר מועצת המערכת של הבטאונים "מבשר ישראל", ו"שלום" בשפה הרוסית (תל-אביב), בהם פירסם מאמרים ותרגומים משירים עבריים ואידיים לרוסית.

מ-1927 עוסק באיסוף וריכוז חומר על תולדות התנועה הציונית ברוסיה ויסד ''ארכיון הציונות הרוסית" תחילה בדירתו ומשנת 1965 הועמד לרשותו מעון של שני חדרים בבנין הישן של עירית ת"א (רחוב ביאליק). למען הארכיון הוקם ועד צבורי מורכב מ-24 אישים, מראשי התנועה הציונית ברוסיה לשעבר. בשליחות הועד של הארכיון יצא ב-1964 לאמריקה ולקנדה, שם עשה, מחצית השנה ועלה בידיו לאסוף חומר רב-ערך מצאצאי העסקנים, כגון :חיים גרינברג, אברהם רבוצקי ואחרים, צילם והעתיק חומר מהגנזים שבניו-יורק, בוסטון, מונטריאל ובערים אחרות.

ליד הארכיון הנ"ל נוסדה "קרן קליבנוב", לזכר עו"ד יעקב קליבנוב , חבר המרכז הציוני לשעבר ברוסיה, מתרומת אחיותיו.

חבר ועדת התרבות של הסתדרות הפקידים, חבר הועד הצבורי לקורות התנועה הציונית ברוסיה, פעיל בחברת "מגן" לעזרת הנרדפים על היהדות והציונות וכל קניני הלאום ברוסיה הסובייטית, ב"התאחדות יוצאי יהודי ברית-המועצות".

(מ. המפל)

יהודה (ליאון) קופץ

נולד בקיילץ (פולין) בשנת תרע"ז (1917). לאביו אברהם קופץ ולאמו אטיל בת פנחס זלוטו. קיבל חינוך מסורתי, ציוני לאומי. היה ממיסדי הנוער הלומד הציוני - הרביזיוניסטי "מסדה" בפולניה וממנהיגיה. עלה לארץ בשנת 1935. עבד בסוכנות היהודית לא''י.

למד באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי הרוח.

למד משפטים וקיבל תואר של עורך דין.

מיסד וראש האיגוד של הסטודנטים הלאומיים בתל-אביב.

מפעילי הצה"ר והסתדרות עובדים לאומיים ב ת"א, ממיסדי לשכת בני-ברית על שם ד"ר יעקב פרנד ונשיאה (ראה כרך שני, עמוד 612).

יסד שלש לשכות "צעירי-בני-ברית": ע"ש זבוטינסקי, יודפת ו"רעים".

היה חבר באצ"ל ואח"כ בצה"ל.

בשנת 1944 נשא לאשה את חנה בת ד"ר אליעזר חניאל-פיקהולץ (ראה כרך שמיני, עמוד 3096).

היה ציר לועידת היסוד של לשכת עורכי דין בישראל.

משתתף קבוע בירחון "חזית העובד הלאומי" וכותב בו על נושאים ספרותיים פובליציסטיים.

עורך בטאון "הרעיון" רבעון לבעיות המיסדר והאומה של מיסדר בני ברית בישראל.

יו"ר המועצה האיזורית של בני ברית במרחב תל-אביב.

שופט כבוד בעירית ת"א-יפו.

בניו: אברהם, אבנר.

ד"ר אברהם רובשוב

נולד במיר, פלד מינסק, כ"א מנחם אב תרנ"ב (1892).

לאביו ר' אריה ליב ב"ר מאיר רובאשאוו מדוברורנה (בן ר' יצחק נתן מברודי, בן ר' מאיר בעל "מאיר נתיב" אב"ד הרובישוב, פלך לובלין. ומכאן שם המשפחה. דור שמיני לר' יואל סירקיש בעל הב"ח) ולאמו שרה בת ר' משה גינצבורג ממיר

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4947). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4947