Volume 16

Page 4948

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(בן ר' שאול מצ'שניק, חתן הנגיד, ר' משה שוארץ, אבי משפחות שחור ממיר).

אחיו של ר' זלמן שזר (רובשוב), נשיאה השלישי של מדינת ישראל.

קיבל חינוך מסורתי. גמר גימנסיה של אייזנברט בפטרבורג, ואוניברסיטה בלנינגראד. קבל תואר ד"ר לרפואה, למחלות עור.

עבד כרופא בבית החולים ע"ש סופי פיחבסקא, בליננגרד.

היה חבר פעיל ב"פועלי ציון", מזכיר הועד המרכזי (עד 1926).

היה אסיר ציון בשנים 1950-56.

בשנת 1922 נשא לאשה את נחמה בת ר' שמשון פינקלשטין (נפטרה בלנינגרד ביום 3 ינואר 1960).

עלה לארץ בשנת 1964.

עבד כרופא בקופת חולים, במרפאה ע"ש פרוז'ינין בירושלים.

היה חבר הסתדרות הרופאים.

הכין לדפוס מלון רפואי רוסי-עברי.

צאצאיו: לב רובשוב (מרצה לסינית באוניברסיטה העברית בירושלים. עלה לארץ בשנת 1965); סופה רובשוב (מורה לרוסית באוניברסיטה העברית בירושלים, אשת ז. לינדר, אינג'נר לאלקטרוניקה (ובנם אביטל).

יהודה (ג'ק) יעקובי (יעקובסון)

נולד בליבוא (לטביה) בשנת תרע"א (23.6.1911).

לאביו ישראל יעקובסון ולאמו בתי בת צבי אברהם וולפרט. קבל חנוך מסורתי וכללי (בגרות).

בשנת 1947 נשא לאשה את שרלוטה בת חיים רוטנשטריך. עלה לארץ בשנת 1934.

היה במשך שנים שומר בשדות ופרדסים.

מראשוני פעילי הצה"ר.

בשנות 1936-37 שירת בנוטרות.

גאל מהערבים שטחי קרקע רבים בחלקי הארץ השונים.

בנותיו: רחל, בתיה.

ד"ר חיים נעמן (רדזימינסקי)

נולד ברדזימין (פולין) כ' אדר ב' תר"ס (8.3.1900).

לאביו יצחק רדזימינסקי ולאמו רשה בת משה יונגשטיין. עד גיל 14 קיבל חינוך מסורתי ב"חדר" ובישיבת הרב ריינס ז"ל (מייסד "המזרחי").

למד בגימנסיה בוורשה של קרינסקי (שהוציא ספרי לימוד בעברית).

ממיסדי "צעירי-ציון" ו"החלוץ" בפולין בשנות 1918-20, כ"כ היה חבר הועד של אירגון הגימנזיסטים בווארשה.

בשנת 1920 עלה לארץ.

עבד כפועל בנין ביפו. כקוון בבנית קו-הטלפון ראש העין-תול כרם.

בשנת 1925 היה כשנה חבר קבוץ "עין-חרוד" והיה שם פעיל מטעם "הפועל הצעיר". בגלל ידיעותיו בשפה האנגלית היה המקשר בין הקיבוץ והשלטון בבית-שאן (זאת לא היתה משרה, אלה עבודה נוספת). בעיקר עבד בקיבוץ כרועה צאן, אופה וכו'.

בשנת 1926 ממיסדי חבורת "השומרון" בחדרה. שם גם ייצג וניהל את עניני "הפועל הצעיר" במקום ובסביבה.

בשנת 1924 התחיל ללמוד משפטים בבית הספר למשפטים של ממשלת המנדט.

בשנות 1929-31 למד מדעי המזרחי באוניברסיטה העברית.

בשנות 1927-37 חבר מועצת פועלי ירושלים.

מייסד ומדריך חוג נוער "חלוצי הנוער העברי".

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4948). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4948