Volume 16

Page 4978

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סכסוכי עבודה גדולים מטעם משרד העבודה, אך הוא עצמו לא סיפר על כך. רק באספת אבל לזכרו, שמעו קרוביו מפי דוברי משרד העבודה על חלקו הרב בהנחת היסודות לחקיקה הדנה ביחסי-עבודה וכי פסקי-דין שלו שימשי תקדימים מנחים לבוררים האחרים. מעט לכל החשיב את טובת המדינה, בכל כחו התנגד לשביתות גגד הממשלה, דיבר נגד שביתות כאספות עובדים, ולעתים בא לעבודה למרות שביתת חבריו.

היתה לו תבונה מעשית וחכמת חיים רבה. הגיון ברור-מבוטא ומנוסח, בבהירות מרבית. כשרון אצילי, להאזין היטב בלב פתוח למכאוביו של הזולת ; לעזור לו בעצה טובה בכדי שיוכל לעזור לעצמו. כל מה שעשה בחייו נעשה על ידו בביצוע מושלם. גם בשנותיו האחרונות, כאשר חלה לא פסק מלהרבות במעשים טובים ואפילו קיבל עליו חובות נוספות למצוות בסתר.

בשנת תש"ז (1947) נשא לאשה את רעיתו מרים, (מורה בבית ספר תיכון) ויחד הקימו בית משפחתי למופת, בדוגמא להרמוניה הנפלאה והרוח הטובה ששררה בו תמיד, ואשר קירבה לבבות קרובים חברים לעבודה, ידידים ומכרים רבים. בית מלא אהבת הזולת המתנהג על פי עקרונות וערכים, וכולו אומר כבוד.

בבית היה שורר אויר מסורתי. כל שבת וכל חג דתי או לאומי היה מודגש ומורגש, ולאורם התחנכו הילדים. אף פעם לא חסך מזמנו כדי להבהיר לילדים בעיות אקטואליות או לקרא אתם יחד. נפטר בתל-אביב, במוצאי שבת, אור ליום ט"ז חשון תשכ"ז (30.10.66).

צאצאיו: לאה, יעקב.

שמואל סגל

נולד בזלוצוב (פולין) בשנת תרפ"ד (14.12.1924). לאביו יעקב סגל ולאמו שבע בת ר' חיים משהזילברשיץ (רב ומחבר משניות לתלמידים עם ביאור ופירוש נח וקל לתלמידים. היה גם מנהל התלמוד תורה בזלצוב).

קיבל חינוך מסורתי, בי"ס תיכון, בי"ס הדרמתי שע"י "הבימה" ובאקדמיה לאמנות הדרמה בלונדון.

עלה לארץ בשנת 1934.

שחקן תיאטרון "הבימה".

בשנת 1953 נשא לאשה את נדיבה בת משהואסתר (לבית סנדומירסקי) תדהר (לאופר). יחד עם השחקן שמואל רודנסקי מהווים את אליהו גולדנברג מהווים את השלישיה "קליינע מענטשעלאך" לשלום עליכם . בקרו ושיחקו את המשחק הזה בערי פוליו ובמקומות אחרים בחו"ל.

קשור עם חברת התקליטים ס.ב.ס. ועד עתה יצאו 10 תקליטים בהופעת יחיד וכן עם שמואל רודנסקי - בעברית ובאידיש.

בין התפקידים הראשיים והבולטים: "צביקה" (בהצגת "בערבות הנגב") ; "הקפיטן" (בהצגת "סנונית בסוף מיומבה") ; "איתמר לבנון" (בהצגת "שמו הולך לפניו"); "דרומיו" (בהצגת "קומדיה של טעויות"); כיום בתפקידים הראשיים בהצגות "ערב של יונסקו" "ליל קסמים".

מתכונן לתפקיד הראשי "ז'ורג' דנדן בהצגת "ז'ורז' דנדן" למולייר. ועוד.

אחיו יוסף (יוסי) סגל, גם הוא משחק בתיאטרון (השתתף יחד עמו ברעויזור - בובצינסקי ודובצינקי וב"קומדיה של טעויות".

בניו: גור-אריה (גורי): עמיחי (עמי).

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4978). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4978