Volume 17

Page 5127

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: שולמית אשת מיכאל נדלר (שניהם אדריכלים), יוסף קנב (כלכלן).

אליהו מני

נולד בחברון, בשנת תרס"ז (1907).

לאביו משה מני (ראה כרך עשירי, עמוד 3639) ולאמו לאה בת אדוארד אשכנזי. קיבל חינוך מסורתי וכללי בבית המדרש למורים העברי בירושלים, ובאוניברסיטת ליברפול ל.ל.ב. בשנת 1932 הוסמך כעו"ד באנגליה (עו"ד ונוטריון ציבורי).

בשנת 1940 נשא לאשה את לאה בת ירחמיאל גמזו. היה מרצה למשפט אנגלי ומדריך בבית-הספר למשפטים בירושלים.

בשנות 1942-48 קונסול בפועל של מכסיקו.

היה נשיא תורן בית המשפט המחוזי בירושלים. משנת 1962 חבר בית המשפט העליון בישראל.

חבר ועד הקונסרברטוריון למוסיקה בירושלים.

בנותיו: רעיה, מוסיה.

מאיר בראלי (ברודני)

נולד בקובנה (ליטא) בי"ז אב תרפ"ב (11.8.22).

לאביו יצחק (אייזיק) ברודני-בראלי (מנהל בנק הפועלים. ראה כרך שלישי, עמוד 1413) ולאמו ד"ר חוה בת עקיבא יהלום .

עלה לארץ עם משפחתו ב-5 במאי 1926.

קיבל חינוך עברי גן-ילדים, בית-ספר "שלוה" ובגמנסיה העברית הרצליה בתל-אביב. השתלם באוניברסיטאות : קליפורניה, ברקלי, ניו-יורק, יוניברסיטי ואחר-כך באוניברסיטה העברית בירושלים.

חברות בקיבוץ.

עריכת "אשנב" (עלון בלתי ליגלי בימי ממשלת המנדט, לאינפורמציה ולתעמולה של ה"הגנה" ו "תנועת המרי", שהופיע בדפוס בקביעות תחת חטמה של הבולשת הבריטית המחרחרת אחריו לשווא) בפיקוחו העליון של העורך אליעזר-ליבנה (לבינשטיין .

ראה כרך שלישי, עמודים 1417-18).

ריכוז המשמרת הצעירה של מפא"י.

עורך "אשמורת", בטאון הנוער של מפא"י. עתונאי, חבר מערכת "דבר". משנת 1961 חבר מזכירות מערכת "דבר" בתל-אביב.

כתב וכותב מאמרים רבים ב"דבר", ב"אשמורת", "מלחמתנו", "בטרם", "הפועל הצעיר" ו"מבט חדש" (שבועון).

כל השנים חבר ההגנה.

צאצאיו: נאוה, אבי.

יעקב לוי

נולד בזכרון יעקב, י"ד חשון תרפ"ה (11.11.24). לאביו שלום לוי ולאמו יונה בת שלום ערבה. קיבל חינוך בתלמוד תורה, בית-הספר התיכון במושבה, השכלה עצמאית ע"י הדאר במכונים הבריטים.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5127). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5127