Volume 17

Page 5162

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שירת 7 שנים בחיל התותחנים הרוסי במלחמת העולם הראשונה.

בשנת 1920 נשא לאשה את בת-שבע בת אברהם אלתר. בשנת 1924 עלה לארץ, בהתאם לתעמולתו הציונית של מ. מ. אוסישקין בבסרביה, שהסביר בנאומו שהארץ זקוקה למומחים - מגדלי טבק.

בהתחלה עבד בראשון לציון ב"מחצבה", ב"יקב" ובגידול טבק אצל איכרי המושבה. בשנת 1929 נמנה עם המנין הראשון של המת ישבים בנתניה. עבד בחפירת הבארות והקמת רשת המים הראשונה.

במלחמת העולם השניה התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים לצבא הבריטי. אף שעבר את גיל הגיוס מצא לנכון להתגייס ולהלחם באוייב הגרמני הנאצי. לבני משפחתו אמר : "רעמי התותחים במדבר המערבי מדגדגים אותי"...

בלכתו ללשכת הגיוס זייף את גיל תעודת הזיהוי שלו ו"נעשה צעיר" ב-6 שנים... ביקש לצרפו לחיל התותחנים בחזית הצפון אפריקנית, אך משאלתו זו לא נתמלאה בגלל גילו הקשיש.

נזכר בספרו של הסופר והעתונאי אהרן אבן-חן "יונים על הגג".

חמדה חבס-פלנט

נולדה באליטה, פלך וילנה (ליטא), כ"ב ניסן תרנ"ו (15.4.1896).

לאביה הרב ישראל חבס (ראה כרך ראשון, עמוד 98) ולאמה נחמה דבורה בת ר' נחמן שלזינגר. קיבלה חינוך מסורתי וכללי בחו"ל.

עלתה לארץ עם משפחתה בשנת תרס"ז (1907).

המשיכה ללמוד בבית ספר לבנות, וגמרה במחזור הראשון את בית המדרש למורות ע"ש לוינסקי בנוה צדק.

בשנת תרע"ח (1918) נישאה לשמואל בן מרדכי פלנט (ראה את הערך שלו בכרך זה).

בין מקימות שכונת "בית הכרם" בירושלים.

מייסדת ומנהלת במשך שנים של בי"ס לנערות עובדות מטעם ויצ"ו.

בין מיסדות אירגון נשים לשיווי זכויות. בין מיסדות אירגון ההורים בא"י וועד ההורים המרכזי.

אחת ממניחי היסוד לקייטנות ובתי הבראה לילדי בתי הספר העממיים והתיכוניים בארץ.

היתה מנהלת בית הספר היסודי "החשמונאים" של עירית תל-אביב.

כיום בפנסיה.

בתה: בתיה.

מנחם רביקוב

נולד בסקידל (פלך גרודנה, רוסיה), בשנת תרנ"ז (7.2.1897).

לאביו משה יעקב ולאמו רבקה לאה בת מנחם לאם (ראה כרך י', עמוד 3484).

עלה לארץ בתרע"ב (1912), כבן הבכור, כחלוץ לפני המשפחה.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5162). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5162