Volume 17

Page 5192

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סיים חוק לימודיו ב"קורסים למורים" בגרודנה.

נשא לאשה את מוסיה בת יהודה לייב צימרינוב מסנובסק (צפון אוקראינה).

שימש מורה עברי בעיירות קלינקוביצ'י (רוסיה הלבנה), קאניב (על נהר דניפר) וברוסילוב.

בעת הפרעות בברוסילוב (1919) נמלט עם משפחתו אל עיר הפלך של ווהלין ז'יטומיר. עם חיסול החינוך העברי ברוסיה על ידי המשטר הסובייטי המשיך ללמד עברית בשעורים פרטיים במחתרת, כשהוא ורעייתו מקיימים בית עברי ודוברים ב"שפה הקונטרבולוציונית" עם ילדיהם.

בתשרי תרפ"ו (1925) עלה לארץ.

שימש בהוראה בכפר-ילדים (ע"י גבעת המורה) ובכפר-חסידים.

נפטר בחיפה בי"ד סיון תרפ"ז (14.6.1927).

רעיתו נפטרה ברמת-גן בכ' אדר א' תשכ"ז (2.3.1967).

בניו: ד"ר יהודה (ראה את הערך שלו בכרך זה); רוחמה אשת אריה קופסיק, אליהו.

אברהם דרזנר

נולד בויז'ניץ (מקודם אוסטריה), י"ב ניסן תרנ"ט (24.3.1899).

לאביו מיכאל דרזנר (נכדו של הרב בעיר קוסוב, שהיה ציוני נלהב והיו לו התכתבויות עם ד"ר ת. הרצל ועם גדולי הדור, ולאמו בלימה בת אברהם האזנפראץ מויזניץ. קיבל חינוך תיכוני ובית ספר מסחרי.

היה תעשיין בענף הטקסטיל בצ'רנוביץ.

היה עסקן פעיל בצ'רנוביץ וסגן נשיא אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית.

בשנת 1924 נשא לאשה את דינה בת יעקב רייכ מן (נפטרה בחיפה בשנת 1953) ובזיווג שני נשא בשנת 1959 את פלה בת חיים ואידה רוטנברג. בשנת 1932 עלה לארץ.

קנה מגרש בהדר הכרמל בחיפה, ובשנת 1933 החל לבנות את מלון "ציון" שבנינו נגמר בשנת 1934.

השתתף בשני קונגרסים בוינה ובציריך. קונסול פנמה.

כיום, בעל מלון ציון בהדר הכרמל בחיפה.

נשיא התאחדות בעלי בתי המלון בחיפה.

חבר ועד התאחדות בתי הארחה הבינלאומית בפריס.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): שושנה אשת ד"ר רומנו; חיים ( רעיתו: כרמלה לבית גולדשטיין) .

ישראל דב שפניר (מייזלס)

נולד בפושטין (רוסיה), י' בטבת תרס"ב (18.1.1902).

לאביו פנחס מייזלס (ממשפחת רבנים) ולאמו בתיה בריינה בת משה שפאל (שפאלר זיידע הוא סבא של סבא, לפי יחוס עד חכם צבי ורש"י וכו').

בשנת 1903 בהיותו בן שנה עברה משפחתו לקלן שבגרמניה.

קיבל חינוך מסורתי. גימנסיה ובית ספר גבוה למשפט וכלכלה בקלן.

היה מנהל בית חרושת ובתי מסחר.

היה ציר נבחר בועד הקהילה וחבר ועד התאחדות הציונים בקלן.

חבר ועד העליה של הסוכנות היהודית ופעילות למען הקרן הקיימת.

היה יו"ר המזרחי ואחד המיסדים של צעירי מזרחי בגרמניה ומדריכם בקלן. אחריו נתמנה למדריך פרופ' ד"ר ישעיהו לייבוביץ (כיום, פרופ' ומרצה באוניברסיטה העברית בירושלים). בשנת 1934 עלה לארץ.

באותה שנה נשא לאשה את רחל בינה בת יש ראל בנימיו בוקשפאן-קלר (ממשפחת תלמידי חכמים. דודה הוא הרב אהרן קלר, הרב מנהריה).

היה חבר ועדת הביקורת באירגון עובדי עירית

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5192). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5192