Volume 17

Page 5211

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

התגייס לצבא הבריטי לפי צו המוסדות הלאומיים ושירת בפלוגה 30, גדוד ארצישראלי במלחמת העולם השניה.

ממניחי היסוד לחברה לפיתוח צפת אשר עשתה רבות למען התפתחות הישוב היהודי בצפת ובסביבתה. שימש מזכירה כ-4 שנים.

חבר מועצת בוגרי הגימנסיה העברית הרצליה.

ניהל חברה לבניה בפתח-תקוה כמה שנים.

במלחמת העצמאות התגייס לצה"ל, ושירת בדרגת רב-סרן.

בשנת 1954 נשא לאשה את מרים (מרי) בתם של הרוקח מאיר ורג'ינה חיון מירושלים שגרו שנים בקהיר, מצרים).

ב-1955 שימש נציג המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית במרוקו. טיפל בחיסול והעברת רכוש העולים מבין המעמד הבינוני והעשירים לארץ, וניהל העברתם בימים הטרופים של הפסקת העלית וסגירת המחנה המפורסם ארינס.

לאחר מכן נתמנה לנציג המחלקה הכלכלית לאירופה, ישב שלש שנים בפריז וטיפל בכל עניני העליה מצפון אפריקה, אירופה ואנגליה.

ב-1960 עבר בחברה לבניה "נוה" בת"א, בתכנון ובהנהלת המכירות.

ב-1962 נקרא שנית לשליחות מטעם המחלקה הכלכלית של הסוכנות לייצגה: באנגליה שנה, ובארה"ב שנה.

ב-1964 שימש ציר מטעם הליברלים בקונגרס הציוני.

בנו: יעקב גבריאל (נולד בפריז ביום ה' אלול תשי"ח - 21.8.1958).

צבי ארד (רודניק)

נולד בוילנה ה' בטבת תר"ע (17.12.1909). לאביו ר' יהושע יוסף רודניק (מצאצאי וולוז'ין) ולאמו אסתר בת מאיר יעקב פולאצק. קיבל חינוך מסורתי. נתחנך בבית ספר תיכון עברי ולמד הנדסת מכונות.

עלה לארץ בשנת 1931.

בשנת 1933 נשא לאשה את מיניה בת ר' דניאל שפירא. מיום עליתו לארץ עד שנת 1958 היה חבר קיבוץ "עין שמר", לאחר מכן בתל-אביב.

כתב מאמרים רבים ב"טורים", "דבר".

החל לפרסם שירים ב"השומר הצעיר" בווארשה ב-1927 ולאחר מכן בעתונות הא"י.

ספריו: "בדלוק הסתיו" (שירים, 1939. בספר זה נפתחה הוצאת ספרי-שירה, ע"י "ספרית פועלים) ; "יומן באפר" (1946) ; "ביתו של אדם" (רומן, 1951) ; "על אדמתי" (שירים, 1954); "ימי ניסן" (רומן 1956).

תירגם: "פיקסו" לא. ולנטין (1958); "המנד רינים" לס. דה-בובואר (1959); "דוקטור ז'יוואגו'' לא. פסטרנק (1959); "הנפילה" לא. קאמי (1959); "כליל בערב" לפי גירסת ויליאמס-אליס (1960); "שבעתיים כאור החמה" לר. יונק (1960); "רובינזון קרוזה" השלם לד. דיפו (1961); "משני עברי החומה" (השואה בפולין) לולאדקה (תשכ"ג); "עיר המזל" לא. ויזל (1963); "אם הקרולים" לק. ברנדיס (1963); "עיונים בתורת התכנון" לס. גושצ'יב ומ. וואסילייב (1964); "אורלנדו" לווירג'יניה וולף (1965); "ליידי מקבת של מחוז מצנסק" ללסקוב (1967).

ספרים שתרגם ושנזכרים בכרטיסית הספריה הלאומית וב"לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים" מאת הסופר והחוקר גצל קרסל , בכרך א', בעמוד 143 (הוצאת "ספרית פועלים", 1965).

"300 שעות בגיטו הדועך" למ. ברלנד (1959) ; "מיומן בגיטו" לחיה קלינגר (1959); "סינדבד הספן", "סיפור הדייג וכד הנחושת, מחצית השקר לא. וי ליאמס (תש"ך); "הזעם והלב" (קובץ סיפורי פולין, עם ב. טנא , 1960); "שלום עליכם" לש. ניגר (עם מ. בסוק , תש"ך); "הם ידעו זאת" (רומן לא. גרבו ביצקי (תשכ"א); "חיי יאנוש קורטשאק" לה. מורט קוביטש-אולטשאקובה (תשכ"א) ; "קרבן עולה" (רומן על רקע מלחמת השחרור) לד. שפיזהנדלר (1963); "גדרות המלך" (רומן על חיי קיבוץ) למ. פוליטי (1963).

סופר, כיום עסוק בתרגום ובעריכה. לאחרונה עורך "הד-החינוך" של הסתדרות המורים בישראל.

צאצאיו: תלמה אשת אלוף דוד אלעזר, יואש ואיתי.

עו"ד הרצל בן-ארי (ברגר)

נולד בפלך מינסק (רוסיה), ג' אב תרס"ז (14.7.1907).

לאביו יהודה ליב ברגר (מחובבי-ציון הנלהבים ביותר בשנות האביב הראשונות של הציונות ההרצ

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5211). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5211